11.07.2023 | Håvard Simonsen

Kornguiden, som er ute i disse dager, inneholder som vanlig detaljerte opplysninger om priser, kvaliteter og betingelser.

– Endringene i kjøpsbetingelser handler først og fremst om hva markedet ønsker mer og mindre av framover. God tilpasning til markedet er en viktig forutsetning for å sikre norsk kornproduksjon. Kornguiden er guiden mellom bonde og marked, sier forretningsområdesjef for korn i Felleskjøpet, Kjetil Randem.

Et par sentrale opplysninger er imidlertid ikke med, men må søkes opp på Felleskjøpets nettsider eller ved å kontakte Felleskjøpets markedskontakter.

– Det gjelder prisen for leielagring og tørketabellen. Disse prisene vil ikke være klare før i begynnelsen av innhøstingen, og skyldes blant annet de store variasjonene som har vært i energikostnader, sier Randem.

Samme priskurver, og nå også for rug

Det foretas ingen endringer i priskurvene i forhold til forrige sesong, bortsett fra for rug som nå får om lag samme påslag som andre kornarter gjennom leveringssesongen. Fra innhøsting til høyeste pris i leveringssesongen øker prisen for mathvete med 18 øre/kg, for matrug med 21 øre/kg og for bygg og havre med 20 øre/kg. Høyeste pris starter for alle like før nyttår.

– Priskurvene har to hovedformål. Den skal strekke ut leveringsmønsteret og gi økonomi for lagring på gård. Det legges derfor stor vekt på at priskurvene skal være forutsigbare for bonden og kornhandler. At det igjen innføres priskurve for rug, er ut fra ønske om å strekke ut leveringen også for rug. All rug må til Larvik, der Felleskjøpet har Norges eneste rensemaskin for mjøldrøye, og da blir det ekstra logistikkutfordringer hvis alt leveres i den hektiske i innhøstingsperioden, sier Randem.

Mathvete som før, resten ti øre ned

I jordbruksoppgjøret ble det avtalt å beholde samme målpris for mathvete, mens målprisene for matrug og fôrkorn ble redusert med 10 øre/kg. Noteringspris for oljefrø var ennå ikke fastsatt som følge av situasjonen i de globale råvaremarkedene da Samvirke gikk i trykken. Det vil bli notert ukepriser for oljefrø, erter og åkerbønner, som publiseres på Felleskjøpets nettsider.

Dette er prisene kommende sesong:

Målpriser

Mathvete

480 øre/kg

Matrug

422 øre/kg

Bygg

396 øre/kg

Havre

383 øre/kg

 

Felleskjøpets gjennomsnittspriser for varekvaliteter uten målpriser ved kystanlegg

Fôrhvete

404 øre/kg

Prisløype som for bygg

Fôrrug

337 øre/kg

Rughvete

386 øre/kg

Vil ha mer erter og åkerbønner

– Vi ønsker mer åkerbønner og erter som norsk proteinvare og øker de relative avtaletilleggene for disse artene med 2 øre/kg til 18 øre/kg for åkerbønner og 10 øre/kg for erter, opplyser Randem.

Det må tegnes leveringsavtale og hele avlingen må gå til Felleskjøpet. Avtale om levering av åkerbønner og erter kan tegnes fram til 30. september.

Alt var ikke avklart da Samvirke gikk i trykken, men noteringsprisene på åkerbønner og erter vil trolig bli sett i sammenheng med noteringsprisen på oljefrø når den er fastsatt av avtalepartene. Disse prisene er trolig klare når dette leses.

Mindre for klasse 2, mer for klasse 3

De generelle kravene til mathvete er uendret, det vil si minst 11,5 prosent proteininnhold, hektolitervekt på minimum 76 kg og falltall på 200 eller mer.

Det er imidlertid gjort endringer i kvalitetstilleggene for de forskjellige hveteklassene. I klasse 1 er tillegget økt med 1 øre til 11 øre/kg, i klasse 2 er tillegget på 7 øre/kg fjernet, mens klasse 3 får et tillegg på 4 øre/kg. Høsthvetesortene i klasse 4 har fortsatt et trekk på 15 øre/kg. Alle tillegg og trekk for proteininnhold er uendret.

– Bakgrunnen er at vi har nok hvete i klasse 2 og ønsker å stimulere til mer dyrking av klasse 3-sorter, for å få volumene mer i samsvar med det matmelindustrien vil ha. Samtidig vil vi sikre tilgangen i klasse 1, der vi kun har vårhvetesorten Mirakel. Noe av utfordringen er at nye klasse 2-sorter er blitt svært populære på grunn av høyt avlingsnivå, som blant annet Betong. Det kommer en ny vårhvetesort, Festus, i klasse 3, som vi håper vil bidra til en bedre balanse, sier Randem.

Få med kvantumstillegget!

Felleskjøpet beholder samme kvantumstillegg for korn og oljefrø som ble innført forrige sesong. Tilleggene betales til de som inngår samhandlingsavtale og forutsetter en minsteleveranse på 25 tonn og at hele avlingen leveres til Felleskjøpet. Kvantumstillegget går fra 1 øre/kg inntil 100 tonn til 5 øre/kg over 400 tonn. Samhandlingsavtalen omfatter ikke økologisk produksjon, såkornkontrakter, erter, åkerbønner eller havre og bygg dyrket på kontrakt.

– Vi har sett at enkelte har gått glipp av kvantumstilleggene ved ikke å tegne samhandlingsavtale. Når alt kornet leveres til Felleskjøpet er det viktig å utnytte avtalen og vel verdt å få med seg kvantumstillegget. Både samhandlings- og henteavtaler kan inngås fram til 30. november, understreker Randem.

Såvarer og fangvekster i Kornguiden

Kornguiden fra Felleskjøpet inneholder betingelser for kjøp av korn og proteinvekster. Nytt i år er at den også markedsfører Felleskjøpets tilbud av såvarer. Dette gjelder både vårkorn, høstkorn, proteinvekster og fangvekster.

– Ved å samle alt på ett sted er målet at våre kunder skal få bedre oversikt og enklere kunne orientere seg om Felleskjøpets sortiment. Ved å koble såvaretilbudet til betingelsene i Kornguiden, håper vi også å bli tydeligere på hvilke arter og sorter markedet etterspør, sier forretningsområdesjef for korn, Kjetil Randem.

Randem viser også til den sterkt økende interessen for fangvekster.

– Felleskjøpet utvider og tilpasser sitt sortiment av fangvekster til en raske utviklingen på området, og det er naturlig å markedsføre fangvekstene sammen med såvaretilbudet, sier han.

imageo544k.png

18-21 ØRE: – Det legges stor vekt på at priskurvene skal være forutsigbare for bonde og kornhandler, sier forretningsområdesjef for korn, Kjetil Randem. Maks godtgjørelse for å lagre kornet på eget anlegg ligger på 18-21 øre/kg.