23.01.2023 | Felleskjøpet

Nye jordprøver for bedre tildelingsfiler


Thorleif Aas, Lena

600x600 Thorleif Aas.jpg

– Jeg tok posisjonsbestemte jordprøver i fjor høst. De forrige var fra 2018, men jeg har nydyrket hundre mål og kalket en del på gården, så jeg trengte en ny status. Jeg har prøvd meg med tildelingsfiler for både gjødsel og såkorn, og på en del skifter er det nødvendig med mindre avstand mellom jordprøvene for å kunne lage gode filer. Variert tildeling blir viktigere og viktigere for å utnytte gjødsel og såkorn bedre. Men også for ikke å få for tett bestand med mye småkorn, unngå legde, og få jevnere modning og tørrere vare. Jeg har fortsatt mye å lære, men har tro på dette. Jeg har laget styrefiler både i Skifteplan, CropPLAN og Atfarm og lastet det inn i Operations Center og sendt dem til traktoren. Da ligger de klare når jeg kommer til jordet. Det er viktig å forberede dette på denne årstida, så får vi gjøre det vi rekker når det blir travelt.

 


Mindre kjønnsseparering, mer Angus


Kristine Blindheim, Vigra

imageyukm.png– Vi holder på å bygge kalvingsbinger. Vi river ut båsplassene i en gammel avdeling for å få plass til to binger og ha dem på plass i god tid før kravfristen 1/1-2024. Det gleder vi oss til å prøve. Vi står foran besøk i forbindelse med Dyrevelferdsprogrammet. Vi tror selv dyra har det ganske bra, men det er kjekt å få andre øyne til å se på det. I fjor valgte vi å sette på litt Angus, og har bestemt oss for å satse litt mer på det. Som veldig mange andre mjølkeprodusenter har vi kvigeoverskudd. Vi vil derfor være strengere med å bruke kjønnsseparert sæd kun på de dyra som vi tenker skal bidra videre i mjølkebesetning, og inseminere med Angus på de øvrige. Vi tror det er penger ut av vinduet å fôre opp kviger som vi ikke har plass til selv, og det er heller ingen stor etterspørsel. For øvrig er det et evigvarende mål å forbedre grovfôrproduksjonen. Vi er litt på etterslep med fornying av eng og grøfting og har tenkt å sette inn et støt i 2023. Men det har vi sagt før, også... 2022 var veldig vått og vi har akkurat nok fôr, så for oss er det viktig å få opp avlingene. Ute på marka bruker vi Eana Skifte og Agrilogg. Dette er verktøy vi har god nytte av fordi vi er flere i drifta som skal ha tilgang til og dele informasjonen.


Roer ned for å få bedre kontroll


Jens Reidar Ljøsne, Lærdal

image6ohx.png– Jeg går ned litt på mjølkekvota for å spare arbeid og kostnader og tilpasse meg litt tilskuddssystemet. Nå er jeg nede på 460 tonn. Jeg vet ikke om det vil gi bedre lønnsomhet, men det blir i hvert fall mindre arbeid med litt mindre dyr på fjøset. Jeg er litt avventende til hele opplegget og veldig forsiktig med investeringer. Det handler om å roe ned og få bedre kontroll. Kostandene har vært stygge med oss, både strøm, kraftfôr, gjødsel, diesel og rundballeplast. Jeg har ikke summert, men det er styggstore tall. Jeg kjøpte inn alt av kunstgjødsel i august, men etter den siste prisreduksjonen lurer jeg på hvordan det vil slå ut til våren. Jeg har begynt med nye frøblandinger, blant annet Vestlandsblandingen, for å få ei mer holdbar eng. Vi er plaget med frost og hjort som går hardt ut over timoteien. Jeg fortsetter med mais, selv om 2022 ikke ble det beste maisåret på grunn av bløt og kald forsommer. I tidligpotetene og tidliggulrota gjør jeg ingen endringer.

Samvirke 1 2023