10.12.2021 | Håvard Simonsen

– Grovfôr har tradisjonelt ikke vært karakterisert som et proteinfôr. Men gras inneholder 14-18 prosent protein og er en lavthengende frukt å sjekke ut for å øke norskandelen i rasjonen til drøvtyggere, sier Grøseth.

Mer protein fra gras

Hovedmålet i EngProt-prosjektet er å forbedre proteinkvaliteten i grovfôret, slik at melkekyr og andre drøvtyggere kan dekke mer av sitt proteinbehov gjennom norskprodusert gras. Bedre proteinkvalitet i grovfôret vil også gjøre at man kan bruke mer norsk korn i kraftfôret til drøvtyggere. Hvis man lykkes, vil det være en vinn vinn-løsning for å øke selvforsyningen med norske råvarer og gjøre oss mindre avhengig av importerte proteinråvarer som soya og raps. Utviklingssjef Leidulf Nordang i Felleskjøpet Fôrutvikling har anslått at importen av råvarer til kraftfôr til melkeku kan reduseres med 25-50 prosent ved bedring av grovfôrkvaliteten.

– Målet er at EngProt skal bidra til bedre økonomi hos bonden og økt selvforsyningsgrad som vil styrke legitimiteten til norsk landbruk. I det siste har vi også sett at prisene på protein på verdensmarkedet har steget, og det gjør denne forskningen enda viktigere, sier Grøseth.

Ensilering og fortørking

Grøseths del av prosjektet er blant annet å se hvordan ensilering og fortørking kan påvirke proteinkvaliteten i surfôret. I fjor startet forsøk med bruk av ensileringsmidler for å oppnå intensiv og restriktiv gjæring i graset, og i sommer er det gjort forsøk med fortørking som har resultert i høsting av gras med henholdsvis 25 og 45 prosent tørrstoff. Neste sommer vil det bli høstet gras til forsøk ved NMBU for å kunne vurdere kombinasjoner av fortørking og ensileringsmetoder

– Noe er som forventet, men noen resultater er ikke helt som vi så for oss. Det er veldig mye data og det tar tid å finne ut av sammenhengene. Derfor er vi ennå ikke klare til å offentliggjøre resultater, men vi håper å kunne gjøre det til våren før ny grassesong, sier Grøseth.

God nytte av Formelfjøset

Fôringsforsøkene er utført i Formelfjøset, Felleskjøpets nye forsøksfjøs på Klepp på Jæren. Her kan man gjøre forsøk med grovfôr der man kan fôre dyra individuelt og har full kontroll på hvor mye hvert enkelt dyr eter. Slik kan man også lage kombinasjoner av grovfôr og kraftfôr.

– Formelfjøset gir oss helt nye muligheter til grovfôrforsøk. Vi er veldig takknemlig for disse fasilitetene. Nå tar vi også tørrstoffprøver av fôret hver dag, slik at vi også får nøyaktig mål av dyras tørrstoffopptak, forteller Grøseth.

DOKTORGRAD: Martha Grøseth tar doktorgrad på proteinkvalitet i grovfôret.

EngProt et 4-årig forskningsprosjekt, der hovedmålet er å forbedre proteinkvaliteten i grovfôret. Prosjektet ledes av NMBU med Felleskjøpet Fôrutvikling som den viktigste industripartneren. Blant de andre deltakere er NIBIO, Aarhus universitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Tine og Addcon.

Samvirke 8 2021