19.09.2022 | Felleskjøpet

Det er full fart i pakkeriet den dagen Samvirke besøker Rias. Eggpakkeriet, som pakker egg for femten eggprodusenter fra Midt-Norge og leverer til Bunnpris, går nye veier for å gjøre produksjonen mer bærekraftig.

- Bunnpris er veldig opptatt av å ta en posisjon på bærekraft. De selger allerede snål frukt, snåle grønnsaker og snåle egg, som er for små eller for store i forhold til idealstandarden. De ønsket seg mer bærekraftige egg, noe som fikk oss til å forlenge verpehønenes levetid. Lenger levetid på hønene kan redusere miljøavtrykket fra eggproduksjonen med 20-25 prosent, sier daglig leder.

- Hvorfor er lang levetid mer bærekraftig?

- Når hønene verper i 90 uker i stedet for 78 uker, kan vi klekke færre høner for samme mengde egg. Lenger levetid fører også til mindre transport av avlsdyr og til at færre hanekyllinger må avlives rett etter klekking forklarer daglig leder i Rias, Ivar Andreas Skjetnemark. Han forteller at alle eggprodusentene som leverer til Rias har høner av rasen Dekalb, en rase som har hatt lang levetid som en del av avlsmålet.

- Etter tretti uker reduseres eggproduksjonen gradvis, men gitt riktig fôring og riktig dyremateriale, så er det god lønnsomhet i å la hønene verpe lenger enn 78 uker, sier Skjetnemark.

800x480 snåle egg.jpg
Snåle egg: Rias-Pakkeri leverer egg til Bunnpris. Bunnpris ønsker å ta en posisjon på bærekraft og selger blant annet egg som er for små i forhold til idealstandarden.

Nytt kraftfôr

Da Rias bestemte seg for å forlenge levetiden til verpehønene måtte det også gjøres endringer i kraftfôret.

- Felleskjøpet var veldig samarbeidsvillige og har nå utviklet et spesialkraftfôr tilpasset våre behov. Vi ønsket oss gulere plomme, et kraftfôr som er tilpasset lenger levetid på hønene og som ikke inneholder animalsk fett. Vi er glade for at Felleskjøpet har utviklet et skreddersydd fôr til våre femten produsenter, sier Skjetnemark.

Skreddersydde løsninger

Prosjektleder Marit Kaarstad Dahl og salgskonsulent Guri Kristina Johansen fra Felleskjøpet har begge vært sterkt involert i prosessen med å utvikle nytt kraftfôr til Rias-Pakker. i De presiserer at det er viktig for Felleskjøpet å imøtekomme kundenes behov.

- Vi kan selvsagt ikke lage egne kraftfôrblandinger til hver eneste produsent her i landet, men når eggpakkerier har spesifikke ønsker som gjør at deres produkter kan skille seg fra konkurrentene i møte med forbrukeren, er det selvsagt viktig at vi lytter til dem og tilpasser kraftfôret etter deres ønsker og behov. Å gjøre slike tilpasninger er en forutsetning for at Felleskjøpet skal være en god partner for bonden og for at våre kunder skal lykkes i sluttmarkedet, sier Kaarstad Dahl.


Gul plomme: Rias-Pakkeri ønsket seg egg med ekstra gul plomme. Til venstre er egg fra en høne som har spist det nye kraftfôret, til høyre er egg fra en høne som har spist ordinært verpehønefôr.

Samvirke 8 2021