24.08.2021 | Hilde Roaas Wilhelmsen

Mellom storslått natur i Åfarnes en liten time fra Molde, ligger Øverbøen Gård. Her har ekteparet Wenche Ytterli og Anders Øverbø drevet som melkeprodusenter i 28 år. Først i båsfjøs, deretter løsdrift med melkegrav og i 2020 skaffet de seg melkerobot VMS V310.

- Vi bygde fjøs med melkegrav i 2008 og kjøpte en brukt melkestall. Vi var en del av et fellesbeite der vi hadde melkestall, og vi ønsket det samme systemet hjemme. Både praktiske og økonomiske vurderinger lå bak dette valget.

Investering i HMS

Men i august 2020 skaffet de seg melkeroboten Delaval VMS V310.
– Hovedårsaken var helsa vår. Vi er 60 år begge to og ønsker å jobbe i sju år til, og vi ser en helsemessig effekt allerede, forteller ekteparet.

Overgangen fra melkestall til melkerobot gikk uten problemer.
- Det gikk veldig bra, og det er utrolig hvor fort kyr tilpasser seg, sier Wenche.
Overgangen planla de med å ha dyra på fellesbeite på sommeren, og da roboten var installert, kom kyrne inn i fjøset igjen. De hadde ingen stopptid.

I dagene etter montering fikk de tett oppfølging av DeLaval.
–Vi er veldig fornøyde med servicen og opplæringen på roboten. Vakttelefonen har fungert veldig bra, og vi har møtt hyggelige, positive og imøtekommende folk. Servicemannen vår har til og med ringt oss og spurt om vi hadde problemer med noe, uten at vi hadde sett det selv. Det er så viktig at roboten går 24 timer i døgnet! Vi trenger ikke å få panikk om det skjer noe, for det er et solid apparat som kan hjelpe oss, sier Wenche og Anders.

Økt fleksibilitet

For bøndene har det vært en stor forandring å få melkerobot.
- For kyrne gikk det veldig bra, men jeg har brukt tid på å venne meg til den nye måten å arbeide på. Før melket vi to ganger om dagen, men roboten melker 24 timer i døgnet. Kyrne velger selv når de vil bli melket, og i snitt melkes de tre ganger i døgnet, forteller Wenche.

En annen stor forandring er den nye fleksibiliteten de har fått i arbeidet.
- Vi har fjøsstell både morgen og kveld, men nå tillater vi oss å variere kveldsstellet litt og ta det som det passer. Vi har det mye mer fleksibelt med melkerobot, fastslår ekteparet.

Varsler brunst og drektighet

Melkeroboten Delaval VMS V310 har Repro-funksjon som oppdager brunst og drektighet. I januar 2021, tok Anders og Wenche i bruk dette systemet.
- Vi hadde ikke store problemer med å avdekke brunst før vi fikk Repro, men vi brukte mye tid på brunstkontroll og det var arbeidskrevende. Man måtte være veldig på hele tiden. Nå får vi brunstvarsel fra Repro, og vet hvilke kyr vi skal følge ekstra nøye med på.

Inseminerte for tidlig

Melkeprodusentene hadde store forventninger til Repro, og er foreløpig på et stadium hvor de tester ulike metoder.
– I starten valgte vi en strategi hvor vi stolte veldig på systemet, men for at det skal fungere må det være et samspill mellom bonde og Repro. Ved å kun se på Repro, ble resultatet at vi inseminerte litt for tidlig. Det er ikke anbefalt å inseminere på første brunsttegn, så nå inseminerer vi ikke uten at vi ser fysiske brunsttegn i tillegg til varselet fra Repro, forklarer Anders og Wenche, og legger til:
-Vi har ikke tatt Repro i feil, det er mer den menneskelige vurderingen. Det tok litt tid å lære seg å tolke og anvende signalene fra systemet riktig.

Sjekker daglig

Ekteparet sjekker Repro for varsler hver dag, og de trekker frem fordelene ved at de kun trenger å ha fokus på de kyrne som har gitt utslag på brunst. I tillegg har de BCS holdvurderingskamera, som de bruker som hjelpemiddel for å finne riktig insemineringstidspunkt og kraftfôrregime.
– Vi følger med på holdutviklingen, speisielt tidlig i laktasjonen.

720x480 sjekker dataen.jpg
Krever tilvenning: Selv om Repro-funksjonen varsler om brunst og drektighet, er jakten på riktig insemineringstidspunkt fortsatt et samspill mellom ku, bonde og teknologi, konkluderer melkeprodusentene på Øverbøen.

Registrerer cyster

Wenche og Anders ser klare fordeler med Repro -systemet:
- Vi synes det er veldig imponerende at Repro registrerer mulige cyster. Det har en økonomisk side og er en veldig stor fordel. Da slipper vi å inseminere de kyrne, og det sparer oss for flere runder med negativt resultat. Det er både tid og penger å spare der.

Ekteparet mener fremtiden med Repro ser lys ut.
- Det blir spennende å se, vi må ha ett år før vi ser skikkelige resultater. Da håper jeg vi er sikrere på våre vurderinger og på samspillet ku, bonde og Repro, avslutter Wenche.

720x480 melkegrav.jpgOmbygging: Wenche og Anders satte inn melkerobot der melkegraven stod tidligere.

Øverbøen gård

Drives av: Wenche Ytterli og Anders Øverbø
Gårdens plassering: Åfarnes
Besetningstype: Melkekyr, fôrer opp okser
Besetningsstørrelse: 46 kyr
Melkesystem: VMS V310

 

Samvirke nr. 6 2021