17.02.2022 | Håvard Simonsen

Kontaktgjødsling gir ofte raskere og jevnere oppspiring, og kan være en forsikring for å gi kornet en god start. Mange såmaskiner har utstyr for å legge startgjødsel sammen med såkornet, og Väderstad har nå kommet med en kontaktgjødselkombi – Spirit InLine. Konseptet kan passe godt inn i en strategi for å få mest mulig ut av gjødslingen.

Med de skyhøye prisene er det viktig å bruke mineralgjødsla så riktig som mulig, og noen hovedgrep er velkjente.

  • Ved å begrense gjødselmengden ved såing og supplere næringstilgangen med delgjødsling ut over i sesongen, får en bedre mulighet til å tilpasse gjødselmengden til vær og vekstforhold og hvordan kornet utvikler seg.
  • Hvis en i tillegg kjører variert tildeling innenfor skiftet med presisjonsutstyr og tildelingsfiler som kan hentes via Atfarm, CropSAT eller Yara N-Sensor, utnytter en gjødsla enda mer optimalt.
  • Kontaktgjødsling ved såing om våren er godt tilpasset en strategi med delgjødsling, og kan ytterligere forsterke effekten av gjødslingen.

Kontaktgjødsling

Kontaktgjødsling innebærer at såkorn og gjødsel plasseres gjennom samme sålabb, slik at gjødsla blir liggende få centimeter fra såkornet i jorda. Kornet får da raskere tilgang til næringsstoffene og en bedre start. Særlig gjelder dette fosfor, som beveger seg langsomt i jorda, spesielt ved lav jordtemperatur og tørre forhold om våren. Det blir derfor ofte gitt en liten mengde fosforrik startgjødsel i tillegg til hovedmengden med annen mineralgjødsel. De fleste såmaskiner kan leveres med startgjødselutstyr (gjødsel-/frøkasse).

Dersom det legges for store mengder gjødsel tett inntil såkornet, kan det oppstå sviskader på kornet. En må derfor begrense mengden, og det er ulike løsninger med skåler og labber som blander gjødsla inn i jorda eller legger den litt under eller til siden for såkornet, for å unngå dette.

Her er InLine aktuell

Väderstads Spirit InLine er utviklet som en «ren» kontaktgjødselkombi, der en bruker kun ett gjødselslag og legger alt sammen med kornet i samme sårad. Forutsetningen er fortsatt at gjødselmengden ikke er for stor. Väderstad anbefaler å ikke bruke mer enn ca. 5 kg N/daa, men dette kan variere noe med gjødseltype.

– Spirit InLine vil passe godt der det ikke er behov for å gi så store gjødselmengder om våren. Det kan være hos brukere som har mye husdyrgjødsel og planteprodusenter som praktiserer delgjødsling. Maskinen er selvsagt godt egnet der det er ønskelig med en rask etablering, for eksempel om en har korte tidsvinduer å arbeide innenfor. Under slike forhold er det fint å kunne legge næringsstoffer, ikke minst fosfor, nær såkornet. InLine er dessuten svært aktuell ved høstsåing, der det normalt brukes bare små mengder gjødsel, og kanskje først og fremst gjødsel med mye fosfor og kalium, sier Jesper Thuresson, som er Väderstads nye markedsansvarlige for Norge.

Først i Solør

Den første 600C InLine-modellen som er solgt i Norge tas i bruk i Solør til våren. Det er en 6 meter maskin, men InLine fås også som 4 meter.

– Det blir spennende å se Spirit InLine i bruk i Norge og høre om de praktiske erfaringene med maskinen. Når den er kommet ordentlig i gang, vil ha mer å vise fram, sier Thuresson. Han håper koronasituasjonen letter slik at det blir enklere å reise på tvers av landegrensene igjen.

– Det er ikke noe annet vi heller vil enn å treffe bønder og kunder. For meg som er ny er det viktig å komme til Norge, skape relasjoner og lære norsk landbruk å kjenne, sier Thuresson. Han har både bakgrunn og utdanning innen landbruk, og har samboer som driver melkeproduksjon.

Korn og gjødsel i hvert sitt rør

InLine-modellen er konstruert speseilt med tanke på kontaktgjødsling. Fra hver av beholderne blåses såkorn og gjødsel ned i sålabben gjennom adskilte slanger/rør.

– Dette sikrer jevn og nøyaktig utmating av både såkorn og gjødsel. I og med at gjødsel og såkorn går i separate slanger, blir det ingen kontakt mellom såkorn og gjødsel. Vi har valgt denne løsningen for å unngå at gjødselpartikler fester seg til kornet, for det kan føre til at gjødselpartiklene drar fuktighet ut av kornet og forårsaker sviskader, sier Thuresson.

InLine er en enklere modell enn sine søstre i Spirit-klassen, som Fix- og Nordic-utgavene. Inline 600C (6 meter) har 4000 liters såkasse som de andre 400C (4 meter). Også InLine kan leveres med ulike forredskaper.

– Avhengig av hvilken type forredskap som anvendes, er InLine en rimeligere modell som heller ikke har like stort trekkraftbehov, sier Thuresson. Han antyder at traktoren foran en 6 meter og 4 meter bør ha henholdsvis 170-180 hk og 140-150 hk, for å ha krefter nok til jevn kjøring i all slags terreng.


imageoeyu6.png

SAMME RAD: Spirit InLine legger såkorn og gjødsel som «nærkontakter» i samme rad.

Samvirke 2 2022