17.02.2022 | Håvard Simonsen

– Vi er nysgjerrige på ulike løsninger med mål om å kjøre så lite
og billig som mulig, og erfaringene så langt er gode, forteller
Morten Lunna.

Morten og kona Ingrid kjøpte ærverdige Balke gård i Løten på Hedmarken i 2020 og hele familien på fem har gått «all in». Også Mortens foreldre har flyttet til gården. Gården er på 570 dekar dyrket mark og 430 dekar skog, og de har én driftssesong bak seg.

– Jeg har alltid vært interessert i landbruk og har agronomutdannelse fra Jønsberg. Og når hele familien trår til, er det bare moro, sier Lunna.

800x365 Lunna_4.jpg

Ydmyke for «alt»

Lunna og familien er ikke ukjent med jordbruksdrift. De har drevet et familiebruk i Furnes, men de siste årene har jorda vært forpaktet bort. På Balke er mulighetene større.

– Vi må se på ressursgrunnlaget på gården, hva som er mulig og ta ting litt etter litt. Vi er veldig ydmyke, sier Lunna. I fjor hadde de ren kornproduksjon, men er i gang med å bygge hønsehus til en konsesjonsbesetning med 7 500 høner.

– Nå får vi i gang dyreproduksjon ganske raskt og det er vi fornøyd med. Vi kan ikke så mye om dette og må lære oss ting etter hvert, men vi opplever et utrolig godt kollegialt miljø i næringa. Vi har vært på fjørfekurs og fått gode råd og tips. Det samme har vi opplevd med agronomi og kornproduksjon. Det er moro å komme inn i en næring du alltid har hatt interesse for, og bli tatt imot på denne måten, sier Lunna.

Redusert jordarbeiding

– Jeg har alltid vært åpen for redusert jordarbeiding. Det er jo kostnadsbesparende. Ut fra alle råd og erfaringer vi har fått, har vi valgt det vi føler er riktig for oss, sier Lunna.

Løsningen ble en Väderstad Opus kultivator som eneste jordarbeidingsredskap og en brukt Väderstad 3 meter Rapid såmaskin.

– Vi kjører Opus 1-2 ganger om høsten. Om våren har vi fått spredd fjørfemøkk, som moldes ned med Opus'n så raskt som mulig. Deretter sår vi med Rapid og tromler, sier Lunna. I fjor startet de våronna med møkkspreding en torsdag og alt var ferdig tromla natt til mandag.

Lunna sier jorda på Balke er blitt godt drevet. Det er blitt tilført mye husdyrgjødsel, det er høye pH-verdier på 6,4-7,1 og det er høye fosfor- og kaliumnivåer. Faktisk så høye at de i år vil bruke Opti-NS 27-0-0 (4S) både til grunngjødsling og delgjødsling. Nå får de også egen gjødsel fra hønsehuset, som skal i drift midt på sommeren.

– Vi vurderer imidlertid startgjødsel-aggregat på Rapid'n, for vi har litt tro på det, sier Lunna.

20 kroner målet

– Opus'n har stor kapasitet, men vi kjøpte kun ett jordgående redskap, og føler det kan forsvare overkapasiteten vi har i harva, sier Lunna.

De harver 40-60 mål i timen med den 4 meters kultivatoren. Jo fortere det går, jo bedre synes de harva jobber. Normalt ligger de rundt 10 km/t og har AutoTrac-styring. De drar harva med en John Deere 6215R, og legger ikke skjul på at såpass med krefter må de ha dersom det skal gå jevnt i det småkuperte terrenget. De harver ned til 15 cm om høsten og 8-12 cm på våren. De bruker vanlige tinder og er imponert over hvordan soilringene bak klemmer ned stein.

– Pakkeren fungerer slik at det blir jord til jord-kontakt. Sporene i ringene fyller seg med jord og gir en veldig skånsom, men fin pakking, sier sønnen Martin (23) som deltar ivrig i drifta.

Lunna har regnet ut at hver overkjøring koster 10-12 000 kroner i slitedeler og diesel, litt avhengig av hvor djupt de harver.

– Det kommer vi ut med ca. 20 kroner pr. mål i direkte jordarbeidingskostnad. I tillegg kommer selvfølgelig investeringskostnadene, dekkslitasje osv., men det er en pris vi er fornøyd med, sier Lunna.

Rapid-såmaskinen kjører de med en John Deere 6130R. – Det er et helt fantastisk ekteskap. Vi har noen ordentlig bratte kneiker, men selv der drar den fint opp, sier Martin.

Ønsker å få til heltidsbruk

– Målet er å få til et heltidsbruk som står seg i framtida, sier Lunna.

I fjor og i år har de bare bygg, men snart er eggproduksjonen i gang, og de er ikke fremmed for andre produksjoner.

– Vi er åpne og vet ikke hva det kan bli til. Vi kikker på både grønnsaker og poteter, og må se hva som er mulig, sier Lunna.

– Jeg tenker at det er i utfordrende tider vi mennesker blir mest kreative. Vi tror en positiv tilnærming gjør hverdagen mye enklere, sier Lunna.


STOR KAPASITET: Lunna harver 40-60 mål i timen med sin 4 meter Opus.