09.11.2020 | Geir Fjeld

Per Lorenz Standerholen er logistikkoordinator for Felleskjøpet og jobber daglig med å forbedre både effektivitet og presisjon på Felleskjøpets kraftfôrleveranser. Han er bekymret over at overfylling/overblåsing av siloer ser ut til å være et økende problem, og har spekulert mye på hvorfor det er slik.
Hans Trygve Linnerud er senior trafikkleder hos Litra, som er Felleskjøpets største kontraktør på transport – og han kjenner også godt til problemstillingen. Han mener det er positivt å få litt fokus på dette, i håp om at man kan finne rutiner som gjør det hele enklere både for sjåføren og bonden.

Utfordringen

Sjåførenes store utfordring handler rett og slett om at de vet lite om hvilket volum siloene hos kunde kan ta i mot på leveringstidspunktet.
– Kraftfôret forflyttes fra bil til silo ved hjelp av trykkluft, forklarer Linnerud. Når en silo går full er det ikke bare å trykke på en knapp for å stoppe. Det står fortsatt trykk på i rør og slanger – og det kraftfôret som er underveis må ha et sted å gjøre av seg.

I mange tilfeller blåser overskuddet ut over toppen av siloen, og det som fortsatt står i rør og slanger renner ukontrollert tilbake ut på bakken når trykket forsvinner. Det som blåser ut, og det som kommer i retur i rør og slanger, kan i verste fall dreie seg to-tre hundre kilo.

Irritasjon hos bøndene

Det sier seg selv at det blir seende ganske stygt og grisete ut rundt siloen når det overblåses, og overskuddsfôr eventuelt renner ut rett på bakken.
– Vi får mange klager på det, bekrefter Standerholen. Både fordi det ser stygt ut, og at det ligger kraftfôr utover som ikke kan brukes. Bøndene ønsker ikke å betale for kraftfôr de ikke får brukt – og i de aller fleste tilfeller kompenserer Felleskjøpet økonomisk for det som har gått til spille.


Det er stor forståelse i Felleskjøpet for at bonden opplever situasjonen som irriterende og frustrerende, men både Felleskjøpet og transportør mener at bonden har et ansvar ved bestilling.
– Det er bonden som best kjenner forholdene på sin gård, og kan gi et riktigst mulig anslag på hvor mye som kan gå i de forskjellige siloene, påpeker Linnerud. Og for sjåføren er det en stor fordel hvis det ligger inne en liten sikkerhetsmargin der.

Ulemper i alle ledd

I tillegg til de nevnte ulemper for bonden, handler dette også om ulemper for sjåførene i deres daglige virke. En overblåsing hvor ting virkelig går ordentlig skeis kan medføre mye ekstraarbeid og forsinkelser, og dette er en ekstra stressfaktor.
– Sjåføren er også avhengig av å få tømt bilen. Det er kostbart og tidkrevende å frakte en slant tilbake til fabrikken. For Felleskjøpet er det altså en betydelig økonomisk ulempe ved dette, sier Standerholen alvorlig.

– I årets fire første måneder har Felleskjøpet hatt utgifter på direkte tilbakebetaling som overstiger 100 000 kr, forteller han.
Andre relaterte kostnader – for eksempel hva det koster Felleskjøpet å produsere kraftfôret, eller å transportere det, er ikke regnet inn. Miljøhensynet er et fokusområde for hele næringskjeden. Det vil ligge en direkte og betydelig miljøgevinst i at så lite kraftfôr som mulig går til spille.

Hvordan forebygge?

Både Standerholen og Linnerud mener at problemene med overfylling av siloer kan forebygges ved at man har bedre rutiner for informasjonsflyt i alle ledd.
Bonden kan bli flinkere til å bestille riktig mengde, med riktig fordelt volum i de forskjellige siloene. Felleskjøpet kan bli flinkere til å følge opp, og stille kontrollspørsmål hvis noe er uklart når bestillingen kommer inn, og sørge for at denne dokumentasjonen kommer frem til sjåføren.
Sjåføren kan også gjøre en liten ekstra innsats med å stille kontrollspørsmål til bonden når han kommer til gårds for levering.
– Hvis alle involverte parter har oppmerksomhet på problemstillingen til enhver tid tror vi at mye kan løses, og mange overblåsinger kan forhindres, avslutter Linnerud og Standerholen.

IKKE PENT: Det ser ikke pent ut når en silo overfylles. Dette fører til frustrasjon både for bonde og sjåfør. (Foto: Felleskjøpet).

KRAFTIG LUFTTRYKK: Det er en viss luftmengde og trykk som skal til for å flytte tonnevis av kraftfôr fra bil over til silo. Denne prosessen lar seg ikke stoppe i løpet av sekunder hvis silo går full.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne saken ble først pulisert i Samvirkes utgave nr. 5 2018.