17.11.2021 | Sigbjørn Vedeld

Gjennom merkevaren Agridekk skal utvalgte avdelinger rundt om i landet være Felleskjøpets spydspisser på alt som ruller i landbruket.

– Alle våre verksteder kan mye om dekk og felg, men enkelte avdelinger er et hestehode lenger framme. Disse vil fra i høst bruke merkenavnet Agridekk som et bevis på at her er den ypperste ekspertisen på landbruksdekk, sier produktsjef Gunnar Skallerud i Felleskjøpet Agri.

Disse blir Agridekk-avdelinger

I første omgang er det fem avdelinger i Felleskjøpet Agri som vil få merkenavnet Agridekk:

  • Bø i Telemark
  • Otta
  • Gol
  • Koppang
  • Skei i Jølster

Alle disse avdelingen vil etableres som Agridekk-avdeling innen 2022.

– Med Agridekk fyller vi et tomrom i markedet mellom dekkjeder og landbruket. Vi startet en stor satsing på dekk og felg i Felleskjøpet i 2020, og med Agridekk utnytter vi dette enda mer.

– Avdelinger som ikke er Agridekk skal fremdeles ha fokus og oppmerksomhet på dekk og felg, og skal ta del i opplæring, sier Skallerud.

Skal være bondens dekkpartner

Med Agridekk skal Felleskjøpet fortsette kursing og kompetanseheving, noe som i neste ledd skal gis videre til eierne, landets 44.000 bønder.

– Det er mye å hente på riktig og god kunnskap om riktig bruk av dekk, både tilknyttet økonomi, slitasje av utstyr og i et bærekraftperspektiv. Felleskjøpet skal fortsette å være bondens foretrukne dekkpartner, sier Gunnar Skallerud.

Verkstedleder Torgeir Holen ved Felleskjøpet Otta er glad for at de blir Agridekk-avdeling.

– Vi har allerede kompetansen på plass hos oss, og ikke minst er lokalitetene til stede gjennom den nye verkstedhallen vår. På Otta har vi landets mest moderne landbruksverksted på 1200 kvadratmeter. Vi gleder oss til å svare på mange utfordringer tilknyttet landbruksdekk fremover, sier Holen.
På sikt skal det bli enda flere Agridekk-avdelinger i Felleskjøpet.

– Vi starter med disse fem avdelingene som har god geografisk spredning i Sør-Norge, og det vil ikke ta lang tid før vi også etablerer Agridekk-kompetanse både på Kløfta, Hamar, i Trøndelag og lenger nordover, sier Gunnar Skallerud.

720x480-skallerud.jpg

FYLLER TOMROM: – Med Agridekk fyller vi et tomrom i markedet mellom dekkjeder og landbruket, sier produktsjef Gunnar Skallerud i Felleskjøpet Agri.

Samvirke 8 2021