17.03.2021 | Camilla Mellemstrand

Grassesongen 2020 var slett ikke noe jubelår for melke- og kjøttprodusentene Øyvind Skarstad og Siv Anita Lindsetmo på Trones i Namsskogan nord i Trøndelag. Kombinasjonen mye sandjord og veldig tørr forsommer, var ingen vinnerformel for graset.

- Det kom ikke noe regn i det hele tatt på forsommeren, så veksten kom ikke i gang før til andreslåtten. På førsteslåtten høsta vi 20 prosent av normalavlinger. Vi gikk tom for førsteslått allerede i september, sier melkeprodusenten.

Vanskelig å kjøpe rundballer

Med litt over 500 tonn i melkekvote og en ammekubesetning på rundt 30 mordyr i tillegg, kjente Øyvind og Siv Anita frustrasjonen og usikkerheten snike seg på. Heldigvis kom regnet i slutten av juli, slik at andreslåtten ble bedre, men gårdbrukeren manglet likevel 30 prosent av grovfôret de trengte da kyrne kom inn etter endt beitesesong. Gode råd ble dyre. I og med at året før også hadde vært krevende, hadde ikke paret noen buffer. Kolleger i samme område delte utfordringene, så det var lite grovfôr til salgs i nærheten. Fordi det var så tørt i Trøndelag, ble det lite halm på markedet også, så heller ikke kornprodusentene kunne bidra.

- En rundball er ikke en rundball og det er veldig varierende kvalitet på det som er til salgs. Noen har god kontroll og kan til og med presentere grovfôranalyser, mens andre ikke kan si noe om fôrkvaliteten i det hele tatt. Det er lite fristende å kjøpe noe du ikke vet hva er. Er avstanden lang, blir prisen også høy, sier melkeprodusenten.

Økt kraftfôrandel

På et lokalt møte om grovfôrmangel i regi av Felleskjøpet Agri, fikk Øyvind og Siv Anita en introduksjon i strategier for fôring med redusert grovfôrandel og bruk av fiberrikt kraftfôr. Basert på erfaringer og gode tilbakemeldinger fra tørkeåret 2018 ble bøndene rådet til å prøve ut kraftfôrblandingen Formel Fiber Grovfôrmangel. Denne kraftfôrblandingen er svært fiberrik og kan erstatte inntil 50 prosent av grovfôret i fôrrasjonen. Melkeprodusentene bestemte seg raskt for å prøve denne blandingen. De har robotfjøs og gir kraftfôr både i melkeroboten og i kraftfôrautomater. Vanligvis består grunnrasjonen av Formel Elite 80 i melkeroboten som toppes med Formel Premium 90 i kraftfôrautomatene for de høyestytende kyrne.

I samråd med salgskonsulent Sverre Homstad bytta bøndene ut Formel Elite 80 med Formel Fiber Grovfôrmangel i roboten. Tidligere fikk de kyrne som produserte mest melk maksimalt 14 kilo kraftfôr, men i det nye regimet får kyrne mellom atten og tjue kilo kraftfôr per dag. Resultatet ble at grovfôrforbruket gikk ned og ytelsen gikk opp.

Kø i roboten

En utfordring med de høye kraftfôrmengdene er at det blir kø i roboten.

- De står og eter og eter og vil ikke ut, noe som gjør at kyrne nederst på rangstigen ikke kommer til. Det hadde nok vært bedre å ha kraftfôret miksa sammen med grovfôret på fôrbrettet, men siden vi fôrer med minilaster har vi ikke den muligheten, forteller Øyvind. Han grubler på hvordan utfordringen kan løses, men har foreløpig satt kyrne med lavest rang i en egen fokusbinge i tilknytning til roboten. Noen tider på døgnet er det bare disse kyrne som har tilgang til roboten. Han har i tillegg justert utmatingshastigheten på kraftfôret.

Unntakssituasjon

Øyvind og Siv Anita er glade for at Felleskjøpet kunne bidra med en løsning, men betegner dagens fôringsregime som et unntak.

- Det er ikke kylling eller svin vi produserer, og det er ikke meningen at drøvtyggere skal ha så høy kraftfôrandel. Det er en bedre løsning å bruke Formel Fiber Grovfôrmangel enn å kjøpe dyr og dårlig rundball, men det aller beste er selvsagt å ha nok egenprodusert grovfôr, sier bonden. For å kunne sove bedre om natta, har han fulgt i svigerfars fotspor og dyrka nytt land. Gården Øyvind og Siv Anita driver, var ett av de siste bureisingsbrukene som ble reist på begynnelsen av 1980-tallet, så Siv Anita fikk kunnskapen om nydyrking inn med morsmelka. De siste åra har Øyvind, sammen med svigerfaren og en svoger, forvandlet 300 dekar skog til dyrka mark.

Økt grovfôrkvalitet

Samtidig som Øyvind og Siv Anita har økt grasarealet sitt, har de kontinuerlig fokus på grovfôrkvalitet. De tar to slåtter i en sone som er definert som fjellandbruk. Øyvind pløyer opp engene hvert femte år. Han sår stort sett Spire Vintersterk. Når han sår på nytt, sår han grønnfôr av havre og raps med gjenlegg. På beiter i hellende terreng sår han en blanding av raigras og hundegras.

- Hundegras er svakt for overvintringsskader, men i hellende terreng hvor det ikke blir liggende is, kan det fungere bra, sier bonden. Ved hjelp av slepeslangeanlegg og flere satelittlager strategisk plassert på jordveien, får to tredjedeler av engene husdyrmøkk. Øyvind ser fram til årets sesong.

- Jeg tror årets sesong blir veldig bra. Det må vi alltid tro, avslutter melkeprodusenten.

For sesongen 2020/21 er Formel Fiber Grovfôrmangel kun tilgjengelig fra Trøndelag og nordover.

Publisert 17.03.21