17.11.2020 | Håvard Simonsen

I garasjen står en stor Tokvam-flåte klar til å løse oppgavene.

– Vi kutter ut nesten all annen virksomhet om vinteren for å ha tid til snøbrøyting, strøing og annet vinterarbeid, sier daglig leder Andreas Embre. Han etablerte Embre park & anlegg i 2006 mens han var lærling på Hvam videregående skole. Siden har det «ballet på seg» til en entreprenørbedrift som tilbyr en rekke tjenester, og hvor vinterarbeidet utgjør rundt 30 prosent av virksomheten.

– Det blir veldig mye mer denne vinteren. Vi har fått en stor kontrakt med Ullensaker kommune, blant annet med brøyting av hele Jessheim sentrum, og vi har noe for Nannestad kommune. I tillegg brøyter og strør vi for bedrifter og en del private.

Denne vinteren vil vi ha sju faste traktorer i brøyting og to i reserve, forteller Embre.

Satser på nye maskiner

– Vi har en ganske ny maskinpark. Det er blitt viktig både når det gjelder traktorer og annet utstyr. Alle traktorene vi brøyter med har eksosrensing. Ullensaker kommune krever det, men vi ønsker å være en grønn bedrift og har også selv fokus på utslipp. Når vi skal ha brøyteutstyr, kjøper vi nytt. Vi ønsker å vite hva vi får og hva vi har, for det er mye som kan skje gjennom en vinter, sier Embre.
Tokvam-utstyret hos bedriften består per i dag av seks snøfresere, ett snøskjær, en v-plog, to strøvogner og fem strøkasser. Ikke noe er eldre enn fem år.
– Vi er veldig fornøyd med fresere, strøvogner og strøkasser. Utstyret er driftssikkert, sier Embre.

Variert maskinpark

Entreprenørfirmaet har alt fra en stor Tokvam 2,6 meter Monster fres til en eldre 2,3 meter v-fres.

– De tilfredsstiller forskjellige behov. Monster-fresen er helt vill, den «eter» alt. Den bruker vi først og fremst på veier. Men den er tung og du må ha en stor traktor foran, sier Embre.

I midtskiktet har de tre Big-fresere på henholdsvis 2,4 og 2,55 meter.

– Det er ekstremt bra fresere. De er mye lettere enn Flex-fresen, som vi også har én av. Big-fresene har fast innmaterskrue og du kan dra med deg snøen uten å ha skruen i gang, for så å starte skruen etterpå. De er veldig anvendelige. I Nannestad er det ofte så mye snø at det ikke holder med skjær. Da må vi over på fres, forteller Embre.

Strøvogn med stor kapasitet

Foran årets sesong har Embre investert i ytterligere én Tokvam SV 5000 strøvogn, for å kunne dekke opp de nye oppgavene. Begge de to hjulgående vognene, som er bygget etter tilhengerprinsippet, rommer fem kubikkmeter. Tokvam leverer også vogner for åtte kubikkmeter.

– Strøvognene har veldig god kapasitet. Vi vurderte den store vogna fordi vi nå får ansvar for mange mil med veier. Grunnen til at vi gikk for den minste, er at det er enklere å se over kassa fordi den ikke er så høy. Sjåførene får bedre oversikt når de skal snu og rygge, noe som er viktig på stikkveger og mindre steder. Vogna har kort drag og snur seg fort. Da er du avhengig av å se. Det holder ikke å bruke speilene. Vi bruker strøvognene både på veier, anlegg og private adresser, forklarer Embre.

STOR KAPASITET: Etterspørselen etter strøvogner øker. Embre har kjøpt ytterligere en 5-tonns vogn fra Tokvam for å dekke økt arbeid kommende sesong.

Eget lager

I løpet av vinteren strør Embre park & anlegg opp mot 500 tonn. Halvparten henter de fra egent lagring i Nannestad. Salgsleder André Myren hos Tokvam sier at etterspørselen etter strøvogner har økt de siste tre åra.

– Vi har merket en markant økning de siste månedene, sier Myren, som trekker fram flere fordeler med vogna. Utmatingen skjer med en roterende vals. En omrører med rett plassering og utforming, samt rene og bratte vegger, gjør at strøeren takler de fleste strømasser, inkludert singel og salt. Han får full støtte av Embre som forteller at de er svært fornøyd med utmating og effektivitet.

Nye kundekrav

Myren forteller at det er en klar trend i markedet at de som leier inn brøyting og strøing stiller stadig strengere krav til effektivitet og dokumentasjon.

– Det er krav om å dokumentere arbeidet som utføres, hvilke typer og mengder strømasser som brukes blant annet. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på digitale flater, slik at kunden og den som utfører jobben har løpende tilgang på informasjonen. Men det er ennå uklarhet rundt hvilke standarder som kommer til å gjelde for denne type informasjon og dokumentasjon framover i det private og kommunale markedet, sier han.

Når det gjelder redskap går kundekravene i retning av mer spesialisert utstyr for ulike jobber.

– Det blir blant annet trangere og trangere i byer. Her kommer traktorer ofte lettere fram enn lastebiler, og det går i retning av smalere fresere, mer bruk av strøvogner og tallerkenspredere, sier Myren.

Registrerings-app

Embre park & anlegg har vært med på å utvikle Tokvams digitale assistent «Tokvam EasyPlan» til å administrere og styre arbeidet og lagre dokumentasjon. De har anvendt appen de to siste vintrene.

– Appen har fungert veldig fint for oss. Tokvam har vært svært lydhøre og laget løsningen i samsvar med våre behov. Alle sjåfører har arbeidsroder med kart og annen informasjon tilgjengelig på sine nettbrett i traktoren. Her kan de også registrere uhell eller andre hendelser ved å ta et bilde og beskrive hva som har skjedd. Det gir veldig god oversikt for meg når jeg går gjennom jobbene og vi har dokumentasjon overfor kundene. Sjåførene kan også se hvordan kollegene ligger an med sine oppgaver, og kan for eksempel steppe inn og bidra hvis de selv er ferdig, mens det gjenstår arbeid et annet sted, forklarer Embre.

Oppgradering til ny versjon av appen foran denne sesongen har imidlertid skapt utfordringer. Funksjonaliteten i den nye versjonen er foreløpig svært begrenset.

– Det er gjort store strukturendringer i løsningen som har skapt noen midlertidige utfordringer. Noen er løst og andre vil vi løse fortløpende. Vi følger også opp Embre. Endringene skal gi kundene en løsning med større fordeler i framtida, og mange av dem vil bli synlige allerede denne vinteren, sier William Amundsen, som er ansvarlig for EasyPlan hos Tokvam.

Opptur etter nedtur?

Hos Tokvam anslår de at totalmarkedet for salg av utstyr til veivedlikehold har gått ned med rundt 20 prosent i 2020.

– Vi må avvente endelige tall, men det er en nedgang. Det skyldes «snøen som ikke falt i fjor», eller rettere sagt i år. Salget er trolig også påvirket av koronapandemien som har gjort entreprenører og andre forsiktige med investeringer i påvente av utviklingen. Vi er vant til at markedet svinger i denne bransjen, og nå tror vi det kan bli en positiv utvikling etter et noe forsiktig 2020. men vi er alltid avhengig av været, sier Myren.

Stort, men uoversiktlig marked

Bønder og andre som med radioen og kaffekoppen som eneste selskap, kjører hele natta for at veier og plasser skal være framkommelige før resten av Norge skal på jobb, vet at de er en del av en stor og viktig aktivitet. Ingens synes imidlertid å ha oversikt over hvor stort dette markedet er. Samvirke har kontaktet alt fra selskaper i bransjen til Statistisk Sentralbyrå, men ingen har gode tall for bransjen. Alle er imidlertid enige om at totalmarkedet har omsetning i milliardklassen.

 

FULL FRES: Når arbeidet går for fullt, kjører Embre park & anlegg med seks fresere fra Tokvam.