30.01.2024 | Felleskjøpet

Enten du er en profesjonell vedprodusent eller en ivrig hobbyhogger, så er vinteren og nyåret en optimal periode for å hogge ved til oppbevaring for neste vinter. Vi gir deg fire gode grunner:

1. Mindre fuktighet i treet

Om vinteren er treet i vinterdvale. Det betyr at den ikke tar til seg vann og er dermed på sitt tørreste. Tørt treverk er enklere å håndtere enn vått. Tørkingen av veden går også betydelig raskere når veden er laget av sevjefritt tømmer. Hogg før løvet spirer, for da er det mye vann og sevje på vei oppover i treet.

2. Enklere håndtering

Tørt treverk er som nevnt enklere å håndtere. I tillegg går kvistingene lettere når treet er uten blader. Det gjør også oppryddingen av greiner etter hogst, om du har behov for å rydde. Snø og frost på bakken gjør det også enklere å flytte på tømmeret. Du får også mindre gjørme og søl på stokkene, det er med på å forhindre slitasje av sverd og blad under kapping.

3. Bedre tørkeforhold

Luften om vinteren er ofte tørrere og har mindre luftfuktighet, noe som gir bedre tørkeforhold for stokkene.

4. Mindre påvirkning på naturen

Om vinteren er det ofte tele i bakken, noe som gjør trefelling mer skånsomt mot grunnen og gir mindre forstyrrelser av økosystemet. Avslutt vedhogsten i slutten av april av hensyn til fuglelivet. Da er hekkesesongen i gang og det er ikke alltid like lett å se reir høyt oppe i trærne.

Kapp og kløyv

Har du mulighet er det lurt å kappe og kløyve så fort som mulig etter felling. Frossent trevirke er nemlig lettere å kløyve enn tint, og rått trevirke er lettere å kløyve enn tørt. Det meste av fuktigheten forsvinner ut av enden på kubben, så hvis du skal lagre stokkene ukappet ved over tid, bør du skjære spor gjennom barken i kubbens lengderetning med en motorsag eller øks. Da vil noe av fukten fordampe i hele lengden. Dette kalles å slinde. På stokker hogget av skogsmaskiner er ikke dette nødvendig, da stokken ofte får rifter og sår i barken under hogst.

Vedkubbene bør kappes slik at de er 30 cm lange, da de aller fleste ildsteder er tilpasset denne lengden. Jo lengre ved, jo lengre tid tar det å tørke. Les hvordan du velger riktig kløyver her

Stable og tørke

Før veden kan fyres med er det viktig å få ut vannet fra kubben. Fyring med våt ved gir dårligere forbrenning, lite varme og mer sot og røyk, som igjen kan føre til pipebrann. Fuktigheten bør komme ned i 15-20 prosent, før veden kan brukes til fyring, jo tørrere, jo bedre. Du kan sjekke fuktigheten ved hjelpe av en fuktighetsmåler. https://www.felleskjopet.no/hjem-og-fritid/skog-og-ved/vedproduksjon/fuktighetsmaaler/

God og riktig stabling gir bedre kvalitet på veden og er med på å forhindre angrep av råte, sopp og insekter. Du kan stable og tørke ved både inne og ute, men uavhengig av hvor du tørker, så må du alltid sørge for god ventilasjon. Det gjør du ved å få veden opp fra bakken og ut fra vegg. Vær oppmerksom på at nykløyvd ved som kommer i kontakt med vegg, kan gi stygge merker, og i verste fall råte- og fuktskader på veggen. Bruk en pall, stolper eller annet trevirke. Legg det nederste laget med barken vendt ned. Sørg for at det er luft mellom kubbene.

Stabling innendørs

Stabler du i en kjeller, en garasje, en låve eller lignende må du sørge for at rommet ikke er helt lukket. Det er for å sikre god ventilasjon. Rommet må ha en luftventil eller lignende, slik at fuktigheten som fordamper fra vedkubbene slipper ut, og ny og tørr luft kommer til. Unngå å stable veden helt opp til taket.

Stabling utendørs

Stabler du veden ute må du plassere vedstabelen på et område hvor det er tilstrekkelig med sol og vind. Beskytt vedstabelen mot nedbør ved å plassere den under tak eller takutstikk. Har du ikke mulighet til det kan du lage et lite tak over vedstabelen eller bruke en pallehette

Tenk alltid sikkerhet

Hogge, kappe og kløyve er en tung og risikofylt jobb. Tenk alltid sikkerhet først.

  • Bruk verneutstyr
  • Ha med deg en oppladet mobiltelefon
  • Fortelle andre hvor du er hvis du skal arbeide alene i skogen
  • Undersøk at motorsagen er godt vedlikeholdt, og at kjedet ikke er sløvt

Les mer om sikker bruk av motorsag her.