04.04.2017 | Ole Sigvart Dahlen, produktsjef Plantevern

Samtidig gir vi en oversikt over kulturer der det ikke er alternativer i form av kjemiske midler.

Utfordringer med de spiselige artene

Potet

Mot ugress: Ingen kjemiske midler. I potet er det derimot lett å hakke og luke vekk ugress, samtidig med at man legger jord inn mot potetplantene. Potetene tåler mye «forstyrrelse» under sesongen av hakking og luking. Redskap for hakking og luking finner du i din nærmeste Felleskjøpet-butikk.

Mot insekter: Her fins det ingen kjemiske midler. Vekstduk vil beskytte mot insekter og gir et godt mikroklima, med beskyttelse mot moderat nattefrost. Ikke la duken ligge for lenge utover i sesongen.Vi anbefaler ikke vekstduk over lengre tid, etter at riset er 10-15 cm høyt. Periodevis kan potetriset dekkes til mot frost etc., men det er viktig at potetriset tørker opp i løpet av dagen, hvis ikke er det lett for at tørråtesoppen angriper riset.

Mot sopp: Tørråte er en sopp som angriper riset og deretter går over på knollene. Det er særlig med poteter som skal lagres at smitte på knollene ødelegger hele idyllen med å dyrke egne poteter. Til lagringspoteter er det ekstra viktig at du kjøper settepoteter med god innebygd resistens mot tørråte. Det er ingen andre tiltak som hjelper i kjøkkenhagen.

Aktuelle produkter til dyrking av potet:

 

Gulrot

Mot ugresss: Ingen kjemiske ugressmidler. Start tidlig med luking, men vis stor forsiktighet. Gulrotplanten er meget følsom.

Mot insekter: Ingen kjemiske midler. I områder som har utfordring med gulrotsuger (rundt Oslofjorden) kan det benyttes insektsduk. Vekstduk vil ha effekt mot insekter, men etter hvert er det for varmt under den - og da vil insektsnett være et alternativ.

Mot sopp: Ingen kjemiske midler. Sopp er ikke noe problem i vekstsesongen, men det kan komme sopp på lager. Dette er smitte som ofte har etablert seg i løpet av vekstsesongen. Det er ikke noe problem med røtter som spises i løpet av sommeren og høsten, fram mot jul. Mange lykkes godt med å ha egen forsyning gjennom hele vinteren.

Aktuelle produkter til dyrking av gulrot:

 

Blomkål, hodekål, reddiker, kålrot, salat og liknende 

Mot ugresss: Ingen kjemiske midler. Litt avhengig av de ulike vekstene tåler flere av dem etter hvert en del hakking. I starten, til de er etablert, er det luking som gjelder.

Mot insekter/snegler: Mot snegler er det god effekt av Ferramol, eller at det lages en sperre med Trinol Natural Choise sneglestopp - i de tilfeller der åkeren ikke er for stor. Ferramol brukes rundt åkeren, samtidig som det strøs noe mellom de ulike plantene. Dette må fornyes og følges opp gjennom sesongen. Ulike former for vekstduk som holder på fuktigheten er også positivt på mange måter, men øker samtidig risikoen for snegleangrep. Her blir det en avveining. Mot insekter er det aktuelt med insekstsduk som ligger på konstant, og dekker helt. Dette er eneste effektive tiltak mot kålflue, som angriper alle kålvekster. For lagringsvekster som kålrot, er det en forutsetning at du unngår angrep av kålflue.

Aktuelle produkter til dyrking av kål-vekster:

 

Løk, purre og vårløk

Mot ugress: Ingen kjemiske midler. Her er det forsiktig luking og hakking som gjelder.

Mot insekter: Ingen kjemiske midler. Insekter er sjeldent et problem, snarere brukes samplanting med løk mot insekter i andre grønnsaker.

Mot sopp: Ingen kjemiske midler.

Aktuelle produkter til dyrking av løk, purre og vårløk:

 

Bringebær, jordbær, rips, stikkelsbær 

Mot ugress: Rundt bærbusker kan ulike utgaver av Roundup benyttes. Det er viktig å utvise stor forsiktighet. Kommer det preparat på stamme eller blad, må dette fjernes umiddelbart. For jordbær og bringebær er det luking som gjelder.

Mot insekter: Ingen godkjente midler.

Mot sopp: Ingen godkjente midler mot sopp som gråskimmel  m.fl. Her er forebyggende tiltak det eneste som er mulig. Velg sorter med resistens, dersom det er mulig. I bærbusker er riktig beskjæring til rett tid et meget effektivt forebyggende tiltak.

Mot snegler: Ferramol er effektivt mot snegler. Her er det ekstra viktig å komme i gang med bekjempelse fra våren av. Forebyggende tiltak mot snegler er meget viktig, slik at bestanden holdes nede.

Aktuelle produkter til dyrking av bær:

 

Plommer, epler, kirsebær 

På store trær er det i praksis vanskelig med effektive planteverntiltak. Forpakningen til bruk uten autorisasjon (hobbymidler) er heller ikke tilpasset for så store planter. De viktigste tiltakene blir derfor forebyggende med beskjæring og gjødsling.

Malusan Trepleie brukes på sår på trær og beskytter mot ulike bakerier og sopp som angriper i sårflaten.  Konsentrat/spray mot skadeinsekter kan brukes på bladlus/mellus og spinnmidd, men det er av praktiske årsaker kun aktuelt de første etableringsårene.

Aktuelle produkter til dyrking av plommer, eple- og kirsebærtrær:

 

Oversikt over plantevernmidler og deres bruksområder

 

 

OBS:

Les alltid etiketten på plantevernmiddel før bruk. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride tillatte maksimale dosering.