10.03.2022 | Felleskjøpet

Dette gjør at vi går bort fra tidligere navn knytta til proteininnhold iblandingene i tillegg til at vi lanserer billigere energi- og fiberkraftfôr

Felleskjøpet tilbyr kraftfôr til økologiske husdyrprodusenter gjennom sin egen produktserie, Natura.

Kraftfôrblandinger til storfe og geit, nå med nytt navn

Natura Drøv erstatter tidligere Drøv 16, og vil være basisblandingen i Natura Drøv-sortimentet til mjølkeku.

Natura Drøv er et allsidig kraftfôr egna til mjølkeku, ungdyr og slakteokser. Proteininnholdet er tilpasset grovfôr med moderat til høgt proteininnhold og egner seg godt i beiteperioden.

Natura Drøv Ekstra erstatter tidligere Drøv 19. Som navnet tilsier er Drøv Ekstra spisset for å kunne dekke protein- og energibehovet for høgtytende mjølkekyr og geit. Proteininnholdet er tilpasset grovfôr med lågt til moderat proteininnhold

Nyhet!

Natura Drøv Karbo: Prisgunstig stivelsesrikt kraftfôr bestående av korn, melasse, mineraler og vitaminer. Kan brukes som eneste kraftfôr i kombinasjon med godt grovfôr til ungdyr og okser. Drøv Karbo vil egne seg i grunnrasjon til mjølkekyr når det brukes grovfôr med høgt proteininnhold eller en tilpasset mengde med Natura Protein.

Råvareblandinger til drøvtyggere

Natura Protein: Proteinkonsentrat uten mineraler og vitaminer. Natura Protein brukes som ekstra proteinkilde ved proteinfattig grovfôr eller ved bruk av andre fôrmidler med lavt proteininnhold. Kan benyttes til både storfe og småfe. Erstatter tidligere Natura Drøv Protein.

Natura Fiber: Fiberpellets uten mineraler og vitaminer. Natura Fiber vil kunne brukes som grovfôrerstatter i perioder hvor det oppleves mangel på fiber i fôrrasjonen. Har et høgt innhold av fordøyelig fiber som sikrer godt vommiljø.

Kan benyttes til både storfe og småfe. Erstatter tidligere Natura Drøv Fiber

Disse blandingene har ingen endringer

Natura Sau: Spesialtilpasset sau. Kan brukes til søyer og livlam fra innsett til beiteslipp. Protein og energi innholdet vil være tilpasset sesongen.

Natura Drøv Viola: Er et kraftfôr til deg som ønsker et soyafritt alternativ. Passer til godt og middels godt grovfôr. Basert på råvarer fra nærliggende land. Mineralinnholdet er tilpasset storfe og geit.

Natura Drøv Start: Et kraftfôr spesialtilpasset kalv, lam og kje. God smakelighet på fôret gjør at dyra starter tidlig å spise, noe som er bra for drøvtyggerutviklingen. Vitamin- og mineralinnholdet sikrer optimal vekst og utvikling. Kan gis med fri tilgang fra fødsel til ca. 3 mnd. Etter 3 mnd gis det etter norm.