23.12.2022 | Felleskjøpet

Ulike vekstvilkår gir også variasjon i hvor mye grovfôret inneholder av de ulike mineralene fra år til år.

Årsvariasjoner og forskningsresultater

imageewy3n.pngFelleskjøpet Fôrutvikling (FKF) følger nøye med på mineralinnholdet i norsk grovfôr, og justerer årlig mineralinnholdet i Champions fôr og tilskuddsfôr slik at det passer best mulig til dette årets grovfôr. FKF følger også med på forskning i inn- og utland, og når forskningsresultater viser at endret tilførsel av vitaminer eller mineraler kan bedre hestens helse, vil dette bli hensyntatt i Champions fôr og tilskuddsfôr. Det er vanligvis snakk om mindre justeringer, og på denne måten er Championfôrene til enhver tid oppdaterte, både i forhold til årets grovfôr og hva forskerne mener er best for våre hester.

Årets endringer

I 2022 var det behov for noe større endringer enn de foregående årene. De største endringene består i lavere innhold av fosfor og jern, og noe høyere innhold av kalsium, selen, sink og kobber. Justeringene er ganske moderate, men vil samlet gi et enda bedre sammensatt tilskudd til hester som spiser norsk grovfôr.

Vitamin- og mineraltilskudd i pulver og pellets

Champion Multitilskudd selges både som pulver og i pelletert form. Enkelte mineraler har en smak som ikke er attraktiv for alle hester, men det er likevel viktig at hesten får tilført disse mineralene. Pulveret egner seg best til hester som får fôret tildelt oppbløtt, da det ellers vil kunne bli liggende igjen i krybba. I den pelleterte formen er det blandet inn mer smakelige råvarer som hvete og luserne, noe som også gjør det mulig å presse blandingen til en pellets. Pelletsformen er derfor spesielt godt egnet til hester som får lite eller ikke noe kraftfôr ved siden av Champion Multitilskudd. Champion Multitilskudd i pelletert form kommer både i 10-kilos bøtte og i 25-kilos sekk. Den minste varianten har fått nytt utseende på emballasjen, men kommer fremdeles i en god bøtte som kan gjenbrukes til andre formål når fôret er oppbrukt. Siden den pelleterte versjonen er iblandet andre råvarer enn vitaminer og mineraler, er doseringen ulik for produktene i pulver- og pelletsform.