28.01.2021 | Ingrid Strømstad. Fagsjef drøv

Velfungerende vom er alfa og omega

I tidliglaktasjon øker energibehovet raskt til geita, samtidig er hun avhengig av et godt vom-miljø. Tilvenning av kraftfôr før kjeing, samt fordeling av kraftfôr i laktasjonen er viktig for å sikre god fordøyelse. Vomma er en unik fabrikk, og mikrobene i vomma trenger tid på å tilvenne seg fôret. Våre anbefalinger er å tilvenne seg kraftfôret og grovfôret minst 14 dager før kjeing. Ved kjeing bør de da få ca 0,5- 0,7 kg kraftfôr- avhengig av grovfôrkvalitet og opptak. Opptrapping av kraftfôret etter kjeing må gå gradvis, men samtidig så raskt at geita ikke tar unødvendig mye av holdet. Ved godt grovfôropptak kan en moderat opptrappingsmengde være tilstrekkelig, Ca 20 gram pr dag fra dag 3-4. Er grovfôret svakere blir alt mer utfordrende da det også gir et høyere kraftfôrbehov, og krever raskere opptrapping. Vi anbefaler å følge med på dyras møkk, og styre etter det.

Fordi geita også er sensitiv for mye stivelse i fôrrasjonen, er det viktig at kraftfôret har et moderat innhold av raskt nedbrytbare karbohydrat. Dette har vi tatt spesielt hensyn til i Formel Geit, og i Formel Premium. Det er viktig å tilpasse kraftfôrtype og mengde til det grovfôret du har tilgjengelig. Et vel-gjæra, godt fortørka surfôr gir et høgt opptak og bidrar positivt til både energi- og fibertilgang. Det gir også en høy mikrobeproduksjon.

For å velge rett kraftfôr er det viktig å kjenne til innholdet i grovfôret. Analyser viser at det er store variasjoner på energi og protein innhold. Både internt på egen gård, og fra gård til gård i samme region. Derfor er en grovfôranalyse nødvendig om en skal sette opp en god fôrplan. En grovfôranalyse gir deg raskt svar på de viktigaste faktorane, som energi-, fiber- og proteininnhald. Grovfôrets hygieniske kvalitet er også viktig. Sterkt gjæret surfôr vil påvirke dyrets fordøyelse og begrense fôropptaket.

Protein innholdet (PBV) i kraftfôret er ulikt om en velger ei 70-, 80- eller 90-blanding. Viser grovfôranalysen et svakt protein innhold bør en benytte et kraftfôr som har høyt innhold av protein for at vomma skal ha best mulig produksjon. En kan bruke tabellen som hjelpemiddel.

Utvikling av graset Seint høsta/
Dårlig beite
Middels høsta/
Middels godt beite
Tidlig høsta/
Svært godt beite
Protein innhold 11-14%

14-17% 17%
Kraftfôrvalg Formel Premium 70

Formel Geit 80 eller

Formel Premium 80

Formel Geit 90 eller

Formel Premium 90

 

Formel Geit leveres i to varianter. Formel Geit 80 passer best til et grovfôr eller beite med middels til lavt energi og proteininnhold. Formel Geit 90 bør benyttes når grovfôret har rikelig med energi og protein. Formel Geit er spesialutvikla til geitas behov for energi og fiber, og den sikrer godt tørrstoff i mjølka. Den har også et høyt innhold av metionin. Dette kan bidra til å bedre geitas immunforsvar, noe som er viktig for dyrehelse og mjølkekvalitet.

Vi ser også at mange bruker Formel Premium til geita. Den er et godt alternativ til de som ønsker en høy ytelse. Formel Premium leveres også i en 80 og 90 variant, men har og en 70-variant med ekstra høy PBV. I situasjoner der proteininnholdet i grovfôret er ekstra lågt kan dette være løsningen uansett avdrått. Vi tilbyr også gode produkter til de som har økologisk produksjon. Natura Drøv 19 vil være det kraftfôret som gir best ytelse, mens Natura Drøv Fiber vil bidra med noe høyere fiberandel i rasjonen.

Å sikre geita ei velfungerende vom er viktig. Derfor vil mange benytte ekstra fiberrike blandinger, enten som eneste kraftfôr eller i kombinasjon med Formel Geit eller Formel Premium. Som fiberkilde anbefaler vi å bruke ei fullmineralisert blanding som Formel Biff Intensiv, Formel Sau Intensiv, eller Formel Pro-Fet. Noen vil også benytte FK Betfôr til dette. Husk da at denne ikke inneholder mineraler og vitaminer, og at den har råvarer som gir en negativ PBV.

Formel Linnea Ekstra, nyhet for deg som ønsker et nærprodusert kraftfôr

Vi har nå utviklet tre gode produkter i Linnea serien. Alle er helt uten soya og palmefett, og er basert på mest mulig norske karbohydrater og raps fra nærliggende land. Til geita anbefaler vi Formel Linnea Ekstra. Den vil sammen med et middels til godt grovfôr sikre god produksjon. Vi leverer også FK Pro-Ammon Bygg som er et valset og propionsyre behandlet bygg produkt. Den har en grov struktur noe som passer geita godt. Denne har ikke vitaminer og mineraler, og det må derfor suppleres med Pluss Storfe Vitamin- og mineraltilskudd. Begge blandingene har et noe høyere stivelsesinnhold enn de tradisjonelle geiteblandingene, men sammen med godt grovfôr vil de gi en rasjon som sikrer deg soyafri produksjon på norske resurser. For de som ønsker en økologisk soyafri variant er Natura Drøv Viola rett produkt.

Pluss tilskuddsfôr til geita i tidliglaktasjon

Om det benyttes et Formel kraftfôr i tidliglaktasjon og kraftfôrmengden er over 0,5 kg så er dyrets behov for vitaminer og mineraler som oftest dekket. Men benyttes det andre fôrmidler som eget korn, eller andre produkter som ikke er tilsatt vitaminer og mineraler et det behov for ekstra tilførsel. Vi anbefaler da et Pluss Storfe totalprodukt. Et totalprodukt gir geita tilførsel av alle de viktige vitaminene og mineralene de har behov for. Pluss Storfe, pulver eller pellets, Pluss Storfe Mineralbøtte eller Pluss Storfe Mineralstein. Til Økologisk produksjon er det egne produkter som Natura Minovit storfe, eller Natura Storfe VM-blokk.

Vi har også gode Pluss produkter som bidrar til ei velfungerende vom. Pluss Vomstabil inneholder bufferstoffer og gjær noe som er med å heve pH og gjenoppretter normal vomfunksjon. Den kan gis forebyggende, eller ved «sur vom». Når geita sliter med å opprettholde tilstrekkelig hold kan Pluss Energibalanse tørr være et godt hjelpemiddel. Kan gis forebyggende, fra 2 uker før kjeing til 8 uker etter.

Trenger dere mer informasjon om våre produkter ta kontakt med din salgskonsulent. 

Lykke til.