15.03.2019 | Felleskjøpet

I 2018 begynte Felleskjøpet å tilsette alle sine kraftfôrblandinger til drøvtyggere planteekstrakt som gjør at dyrene produserer mindre av den potente klimagassen metan, som representerer en stor del av klimagassutslippene fra landbruket.

– Det jobbes på mange fronter innen avl, fôring og dyrevelferd, for å gjøre norsk husdyrbruk så klimavennlig som mulig. Felleskjøpet er ledende innenfor fôr og fôring og har tatt mål av seg til å bidra til det vi håper skal bli verdens mest bærekraftige produksjon av melk og storfekjøtt. Med vårt nye bærekraftfôr til melkekyr, fôringsdyr, sau og lam har vi tatt store steg i den retning, sier direktør for Felleskjøpet Fôrutvikling, Knut Røflo.

Godt for klima, godt for bonden

Planteekstraktet (Agolin), som utvinnes av gulrot, koriander og muskat, er gunstig for både klima og bondens økonomi. Tilsatt kraftfôret reduserer dyrenes produksjon og utslipp av metan med opptil10 prosent. Normalt bruker dyrene mye energi på å produsere metan. Nå kan de i stedet bruke energien til å vokse. Slik øker tilsetning av Agolin fôreffektiviteten hos drøvtyggere med 5-8 prosent. Bedre fôreffektivitet betyr mye for økonomien i både melk- og kjøttproduksjon. Felleskjøpets nye bærekraftfôr er en klimasmart løsning som også bidrar positivt til bondens lønnsomhet.

100 000 biler

Ut fra en nøktern vurdering om ti prosent mindre metan fra husdyrene, vil bønder som bruker Felleskjøpets bærekraftfôr til sammen redusere sine årlige klimautslipp fra melk- og storfekjøttproduksjon med henholdsvis 66 000 og 68 000 tonn CO2-ekvivalenter. I tillegg kommer reduserte utslipp for sau og lam, men i denne produksjonen er kraftfôrforbruket og effekten på utslippene mye mindre. Til sammen vil kuttene i metanutslipp fra husdyr hos Felleskjøpets kunder utgjøre 130-140 000 tonn CO2-ekvivalenter pr. år.

Personbiler i Norge som går på bensin og diesel slipper i gjennomsnitt ut i underkant av 1 400 kilo CO2 pr. år. Felleskjøpets nye bærekraftfôr står med andre ord for et årlig kutt i klimagassutslippene fra landbruket tilsvarende utslippene fra 100 000 personbiler.

Felleskjøpet tilbød fôr med tilsetning av Agolin til okser og fôringsdyr i hele 2018, mens tilsvarende fôr til melkekuer ble tatt i april. Bærekraftfôret har derfor ikke full årseffekt i 2018.