08.07.2020 | Rune Lostuen, produktsjef drøv

Formel Linnea Biff vil passe til både NRF og kjøttferaser. Det nye kraftfôret vil passe sammen med middels til tidlig høstet grovfôr. Ved flere tildelinger av kraftfôret i døgnet eller benyttet i fullfôr kan en gi 5-6 kg/dag. For å unngå sur vom er det tilsatt bufferstoffer som Acid Buf og natriumbikarbonat i rikelige mengder.

Økt fokus på norske kraftfôrløsninger

Det er et økende fokus på bruk av norske råvarer i kraftfôret og fôrrasjonen til drøvtyggere. Felleskjøpet har allerede et bredt sortiment med ulike typer kraftfôr til drøvtyggere. Innholdet av norske råvarer varierer etter bruksområde på kraftfôret, grovfôrkvalitet og mengde kraftfôr en gir per dag. Generelt er det mer utfordrende å opprettholde høg norsk-andel når en skal fôre intensivt med større mengder kraftfôr per dag. Tilsettes kraftfôret i fullfôrmiks er det tryggere å ha en høg norsk-andel i kraftfôret, sammenlignet med manuell tildeling av kraftfôr. Kraftfôr med høg andel norske karbohydrater inneholder også mer nedbrytbar stivelse. Høg stivelsesandel gir mer produksjon av propionsyre i vomma – og vil ved overbelastning gi sur vom og redusert fôropptak og tilvekst. For å motvirke fare for dette har vi tilsatt ekstra mengder med bufferstoffer som Acid Buf og natriumbikarbonat i Formel Linnea Biff.

Fôring av slakteokser

Okser av alle raser verdsetter grovfôr med bra energiinnhold og lite gjæringsprodukter (fortørket/tilsatt ensileringsmidler) gjennom bra grovfôropptak og god tilvekst. Med et grovfôr med energiinnhold 0,86 -0,95 FEm per kg TS, kan en oppnå god tilvekst på oksene med moderate mengder kraftfôr. Kraftfôrbehovet vil variere mellom raser og hvilke mål en har for ønsket tilvekst og framfôringstid.

NRF

Formel Linnea Biff vil passe veldig godt til NRF-okser fra 300 kg og sammen med godt grovfôr bør en kunne gi opp mot 4,5 til 5 kg/okse/dag fordelt 2-3 ganger om dagen. Blandet i fullfôr bør en kunne gi 6 kg per dag. Til okser under 300 kg må en ha en gradvis opptrapping til dette nivået fra rundt 3,0 kg ved 150-200 kg levendevekt. Hvis mulighet for å benytte to typer kraftfôr, kan Formel Kalv Intensiv eller Formel Biff være gode valg på oksene under 300 kg levendevekt. Begge disse kraftfôrtypene er utviklet slik at yngre okser kan ta større mengder/dag hvis dette er ønskelig, for å sikre høg tilvekst i tidlig periode. Formel Linnea Biff inneholder mere stivelse og ved for store mengder kraftfôr ii forhold til evnen til å ta opp grovfôr, kan en komme i fare for sur vom. Unge okser (under 300 kg) har høgt tilvekstpotensiale, men samtidig relativt liten evne til å hente nok energi kun fra grovfôret. Derfor må en regulere energimengden med å tildele kraftfôr – og da vil oksene tåle større mengder med Formel Kalv Intensiv eller Formel Biff før 300 kg levendevekt.

Nedenfor er det satt opp en fôrplan til NRF okser med middels grovfôrkvalitet og opptrapping fra 2 kg ved 150 kg levendevekt og gradvis økning til 4,0 kg/dag. Balansen mellom næringsstoffene er god og en bør forvente god tilvekst (1400 gram/dag).

Formel Linnea Biff tabell 1.png

Formel Linnea Biff tabell 2.png

Formel Linnea Biff tabell 3.png

Aberdeen Angus og Hereford

Formel Linnea Biff vil passe godt fra avvenning ved 5-6 mnd. alder. Disse rasene kan få en fleksibel fôrstyrke alt etter ønsket slaktealder/slaktevekt, grovfôrkvalitet/opptak og ønsket fettklasse. Ved avvenning kan 2-3 kg passe godt og en kan øke opp til ønsket nivå i besetningen. Formel Linnea Biff vil ha et mineralinnhold som vil gi dekning av mineraler fra ca. 2,0 kg kraftfôr per dag.


Limousin, Charolais og Simmental

Formel Linnea Biff vil passe godt fra avvenning ved 5-6 mnd alder. Disse rasene har et høgt tilvekstpotensiale og en bør legge opp til relativt sterk fôring for å utnytte dette. 3 kg Formel Linnea Biff kan passe bra fra avvenning og gradvis økning til ønsket nivå i besetningen. Ved manuell tildeling bør en kunne gi 4-5 kg sammen med godt grovfôr. Blandet i fullfôr kan mengdene øke til 6 kg/okse/dag.

Også til ammeku og mjølkeku

Formel Linnea Biff kan passe godt som kraftfôr i kjøttfebesetninger med kombinasjonen okser og ammekyr - og en kraftfôrsilo på fjøset. Ammekyr kan få opptil 3-4 kg som er normal mengde til ammeku etter kalving.

Formel Linnea Biff kan også benyttes i mjølkekubesetninger på moderate og låge mjølkemengder. Formel Linnea Ekstra er en mjølkekublanding i Linnea-serien som vil passe bedre til mjølkeproduksjon, spesielt ved ønske om høgere mjølkeproduksjon.