18.08.2020 | Felleskjøpet

Temaet for dette webinaret var hvorfor kraftfôr og tilskuddsfôr er viktig for å få en frisk kalv. En frisk og rask kalv er det beste utgangspunktet for gode resultater, enten man driver med mjølk eller kjøttproduksjon. Grunnlaget legges allerede før kalven er født, spesielt de siste ukene før fødsel.


God helse og godt miljø de første leveukene er avgjørende for god tilvekst, tidlig brunst og ytelse senere. Gode rutiner i fjøset gjør det enklere å lykkes godt.

Webinaret ble holdt av:
• Fagsjef drøv Ann-Lisbeth Lieng
• Veterinær og produktsjef tilskuddsfôr Nils Arve Frøisland