13.01.2022 | Anne Stine Ekker og Kari Ljøkjel, Felleskjøpet Fôrutvikling

Ønsker du en litt enklere hverdag rundt grising, med litt mindre behov for fødselshjelp og litt færre dødfødte?

Format Fødsel leverer dette!

Format Fødsel ble lansert i 2013, og gjennom 2014/2015 kunne vi vise god effekt ved bruk av denne i forsøk på Mære landbruksskole. Format Fødsel er ei blanding som langt flere purker burde få glede av, og siden denne blandinga kom på markedet har kullstørrelsene økt og vi anser derfor behovet for denne å være større enn noen gang.

Vinteren 2019/2020 gjennomførte vi et derfor et nytt og større feltforsøk for å dokumentere at Format Fødsel fortsatt er et lønnsomt grep. Resultatet var oppløftende med høyere daglig fôropptak, langt færre purker med appetittsvikt i løpet av dieperioden og 500 g høyere avvenningsvekt pr smågris. Purkene har også mobilisert noe mer hold, men ikke i en grad som betyr noe for framtidig reproduksjon.

Økte kullstørrelser

Økte kullstørrelser er positivt for lønnsomhet hos smågrisprodusentene, særlig når stadig flere spedgriser overlever fram til avvenning. I en større dansk undersøkelse med mer enn 500 purker (DDLY, 1.-4. kull) (Strathe m.fl., 2017) fant man, ikke overraskende, at purker med høgt fôropptak produserte mer melk enn purker med lavere fôropptak.

Den samme danske undersøkelsen viste også at høg melkeproduksjon var knyttet til økt holdtap, og at også god evne til å mobilisere egne kroppsreserver, i tillegg til næringsstoffer fra kraftfôr, var en forutsetning for maksimal kulltilvekst gjennom dietida.

Uansett er det tross alt en øvre grense for hvor mange kg kraftfôr ei purke har kapasitet til å spise, og da blir best mulig fôrvalg enda viktigere. Det er åpenbare forskjeller mellom behovet til drektige og diende purker, men vi vil også benytte sjansen til å enda en gang framsnakke den tredje fasen og bruk av overgangsfôr rundt grising.

Overgangsfôr

Bruk av overgangsfôr korter ned grisingstida og gir mer råmelk av bedre kvalitet (Oliviero m.fl., 2009 og 2010). Begge deler er avgjørende for spedgrisenes vitalitet og evne til å stimulere juret til økt melkeproduksjon.
Synes du det blir for tungvint å bruke Format Fødsel sammen med annet purkefôr de siste ukene fram mot grising? Det fungerer også fint å bruke Format Fødsel som eneste blanding i denne perioden!