28.02.2018 | Felleskjøpet

Brøytevakt-ordningen innebærer helkontinuerlig vakt 24/7

Verkstedet i Trondheim har som nytt av året Brøytevakt som varer hele vinteren. Dette er en døgnbemannet telefon 24/7, gjennom hele vinteren.

Brøytevakt er aktuelt for blant andre entreprenører, kommuner, borettslag, kjøpesentre, vaktmestertjenester og idrettsanlegg. 

Kontaktinformasjon 

24/7 - hele vinteren

Telefon: 992 97 534 (dag)
Telefon: 476 43 569 (natt og helg)

Vaktordning for andre Felleskjøpet-avdelinger 

Felleskjøpet har landsdekkende telefonvakt. Dette er i utgangspunktet en teknisk telefontjeneste, som også i noen tilfeller kan rute problemet til riktig verksted. Sesongvakt og helårsvakt kan variere veldig fra verksted til verksted, da sesong er noe verkstedene setter selv ut fra en lokal behovsvurdering. Ta kontakt med ditt lokale verksted for mer informasjon.

Sesongvakt: Tidsrommet for vaktordning sesong settes avhengig av når sesongen starter. 

For avdelinger med sesongvakt innenfor gitte tider av døgnet gjelder:

  • Mandag – fredag kl. 16 – 21
  • Lørdag kl 10 – 18
  • Søndag kl 12 – 18