14.02.2018 | Oddrun Karlstad

Felleskjøpet Agri – som den gang het Felleskjøpet Oslo – overtok agenturet på John Deere fra Nanset Standard i 1977. I løpet av disse vel 40 årene har samarbeidet utviklet seg til å bli et viktig og fruktbart samarbeid på flere måter. Frode sier han kan vise til mange fordeler på at samarbeidet er en styrke for begge parter.

– John Deeres store bredde i sitt maskinsegment er positivt både for den norske bonden og for oss som forhandler. Med et så stort produktsegment som John Deere har, gir det oss tilgang til produkter som kan møte tilnærmet alle markedsbehov. Ved å ha en leverandør med en slik styrke gjør det også oss sterke både på logistikk og teknisk kompetanse på mange områder, påpeker Dahl.

Står ikke tilbake for andre land

Maskinsjefen drar videre sammenligning mellom Skandinavia og andre deler av Europa.

– I Norge er vi på høyde med Sverige i markedet med salg av maskinprodukter på over 3000 enheter, mens Danmark kun står for i overkant halvparten av dette. Sammenlignet med Tyskland og Frankrike er vi små, men vi står ikke noe tilbake for mange andre land. Norge er tross alt et stabilt marked, også med tanke på politiske rammebetingelser sammenlignet med mange andre land, sier Dahl.

Klimaendringer gir kortere sesong

Det er de siste årenes klimaendringer har bidratt til at vekstsesongene har endret seg. Antallet bønder er blitt redusert og selv om landbruksarealet ikke er redusert i samme omfang.

– Dette har ført til travlere sesonger da mye arbeid skal gjøres på kortere tid. Resultater at maskin- og redskapsparken er blitt større og flere entreprenører som opererer i markedet.

– Hva har skjedd i maskinmarkedet de siste årene?

– Mange agenturer på maskin- og redskapssektoren er satt i spill. Nettopp derfor er det en styrke å ha en så stor og solid partner som John Deere på traktorsiden. En av styrkene til Felleskjøpet er at vi kun er ett punkt å kontakte for John Deere. I Sverige er det til sammenligning ni separate John Deere-forhandlere som deler landet mellom seg, fremholder Dahl.

Om 2018

John Deeres nye Europa-sjef, Richard Johnsen, har allerede hatt flere møter med maskinledelsen i Felleskjøpet. Frode Dahl har i disse møtene fått bekreftet at det ikke vil komme nye traktormodeller i inneværende år.

– Vi skal bruke 2018 til å levere de fleste av 5R-modellene som vi har hatt i bestilling og samtidig sørge for at vi betjener de kundene som vurderer disse eller andre modeller. 2018 blir også det første året vi blir leveringsdyktige på den nye 5E-modellen – en helt ny modell som erstatter en tidligere med godt salg. Vi skal også vise frem vårt maskinsegment på Agroteknikk i november.

- Når det er sagt, skal vi jo selvfølgelig feire 100-års jubileet på flere måter gjennom året. Først og fremst 14. mars – som er den offisielle datoen der John Deere overtar salg og produksjon av «Waterloo Boy». Det vil også bli flere markeringer utover året, forteller Frode Dahl.