24.10.2018 | Håvard Simonsen

– Jeg valgte en kultivator tilpasset traktoren og arealet som jeg syntes falt rimelig ut, forklarer Sten Rune Vammeli. Han har foreløpig begrenset erfaring med Kvernelands nye Turbo kultivator, men er så langt godt fornøyd med jobben den gjør.

Etter å ha gitt seg med melkeproduksjon, har Sten Rune Vammeli i Eidsberg i Østfold vel 500 dekar korn. Arealet består vesentlig av leirjord, men alt er ikke like «stivt» og jordarbeidingen kan varieres etter forholdene. Vammeli investerte derfor i 3-meter-versjonen av Kvernelands Turbo kultivator. Turbo leveres nå i to 3-punktsmonterte løfteversjoner på 3 og 3,5 meter som er godt tilpasset norske forhold. Kultivatoren finnes også som større sammenleggbare løftemodeller og slepemodeller fra 4 til 8 meter.

Vammeli har den minste modellen, Turbo 3000. Den har 15 tinder på fire aksler og en rammehøyde på vel 70 cm. Med 19 cm arbeidsavstand mellom tindene er arbeidsbredden 2,82 meter, mens pakketrommelen bak er 3,0 meter, som også er transportbredden.

– Selv om modellen jeg har ikke er så bred, er det utrolig hva du får gjort med den. Det går mye kjappere enn å pløye. Jeg driver slett ikke pløyefritt, men liker godt kultivatoren som et alternativ til pløying når det ligger til rette for det, sier Vammeli.

 

Vammeli brukte kultivatoren første gang på ca. 150 dekar i våronna 2018. Han kjørte den i åkerstubb som hadde ligget vinteren over. Selv om han syntes kultivatoren laget en jevn overflate, kjørte han i tillegg én gang med såbedsharv før såing. På den fineste jorda tror han kanskje det kan holde med å bare bruke kultivatoren. Vammeli er forsiktig med å gi bastante vurderinger etter en sesong med ekstrem tørke og vanskelige vekstforhold.

– Resultatene ble imidlertid minst like bra der jeg brukte kultivatoren som der jeg pløyde, sier han, og forteller at det var bygg og havre på arealene.

– I vår kjørte jeg kultivatoren på 15-16 cm under relativt gode forhold. Til høstkornet vil jeg stille den grunnere, rundt 10 cm. Inntil jeg får mer erfaring vil jeg prøve meg litt fram, avhengig av jordart og forhold, sier Vammeli.

Turbo kultivatoren gir full gjennomskjæring og er konstruert for å blande jord og planterester på en effektiv måte.

– Min erfaring er at den gjør best jobb ved forholdsvis stor hastighet, minst 12 km/t, sier Vammeli.

Han kjører kultivatoren med en John Deere 6150R med 150 hk.

– Jeg kunne kanskje brukt en mindre traktor på flate arealer og der det er løs jord, men på stivere jord og i bakker kommer kreftene godt med for å holde nødvendig hastighet, sier han.