15.12.2017 | Atle Abelsen

På Eidsvoll har Minne Gård AS tatt konsekvensene av dette og kjøpt inn utstyr som kjører i nøyaktig samme sporene hvert eneste år.

Amund Harald Sandholt i Minne Gård AS forteller at de tre aksjeeierne tok en «sjefsbeslutning» forrige året, da de valgte å investere i en ny tresker fra John Deere med 6,6 meter skjærebord. De vil unngå skadelig pakking ved alle operasjoner på jorda, og treskeren er kanskje den viktigste maskinen i så måte. Den er både tyngst og må av og til brukes under ugunstige forhold.

– Vi skulle gjerne valgt ni eller tolv meter for å få et enda bedre forhold mellom kjøresporene og den uberørte jorda, men vi må også ta hensyn til det øvrige utstyret og skiftene vi har, sier Sandholt.

Problematikken rundt jordpakking og jordbrukeres ønsker over hele verden for å redusere dette er beskrevet tidligere både i Samvirke og i en rekke andre publikasjoner og fora. Sandholt forteller at med seks meters spor vil jordpakking fra hjulene påvirke rundt en firedel av jorda.

– På denne firedelen vil vi få redusert avling på grunn av en dårligere jordstruktur. Jorda pakkes tettere, vannet dreneres dårligere, lufttilgangen vil reduseres og vi får dårligere rotutvikling og økt denitrifikasjon forteller Sandholt. Controlled Traffic Farming (CTF) bør kunne øke avlingene og minske trekkraftbehovet. Vi vil dermed kunne senke dieselforbruket per produserte kg.

Samme spor hvert år

Nå er det ikke så uvanlig at norske bønder bruker GPS for å kjøre i rette spor. Men det er relativt uvanlig at de bruker et system for å følge nøyaktig de samme sporene med alt maskineriet år etter år. På den måten vil ca. 75 prosent av jorda være førsteklasses, mens resten påvirkes av jordpakking.

Dette er et system som Minne gård nå har fått med investeringen i treskeren fra John Deere. Her blir alle kjøredataene, med nøyaktig posisjon, lastet opp i en nettsky sammen med andre agro-data: Hvor det er høstet, tid og sted, mengde, type grøde, gjødsel, sprøytemidler, vannprosent og andre relevante data. Alt blir lagret i JD Operation Center, og vil også danne grunnlaget for neste års pløying, såing og gjødsling.

– Hovedgrunnen til at vi valgte å gå over til en John Deere-tresker denne gangen, var nettopp denne datastøtten, sier Sandholt. Aksjeeier Anders Weng Bentstuen i Minne Gård AS legger til at man ikke trenger å være et teknisk geni for å kunne bruke systemet.

Den avanserte GPS-støttede løsningen fra John Deere var hovedgrunnen til at det ble John Deere-tresker på Minne Gård. Per Kristian Trandum og Anders Bentstuen har beregnet hvor treskeren skal kjøre for at traktor med henger skal kjøre i samme spor som tresker.

Lav brukerterskel

– Men det hjelper å ha en viss teknisk interesse. Det har jo også de fleste av dagens bønder, sier han. Med dette systemet kan han, Sandholt og Rune Bjørnerud – den tredje eieren i aksjeselskapet følge produksjonen og treskingen kontinuerlig på en app på telefonen.

– Da kan vi beregne nøyaktig hvor og når vi skal kjøre fram hengeren for å tømme tanken. Slik reduserer vi også jordpakking fra traktoren. Traktoren og hengeren er også tilpasset hjulbredden og lengden på tømmetuten, slik at vi kan kjøre i sporene ved siden av treskeren og tømme samtidig som vi tresker, sier Sandholt.

Han understreker også betydningen av å planlegge treskingen nøye før de setter i gang. Med støtte i kartdata legger de nøyaktig opp hvordan de skal kjøre for å minimalisere jordpakkingen. Det er om å gjøre å unngå vendeteiger, der de må rygge og vende for å snu maskinen. Løsningen er å kjøre annenhver eller tredjehver teig, der det er mulig. – Da unngår vi rygging, sier Sandholt.

Bentstuen skyter inn: – Men det er umulig å unngå noen vendeteiger. Spesielt der hvor åkrene ikke er helt rette og med problematiske hjørner. Men vi reduserer dette mest mulig med god planlegging, understreker han.

VIKTIG Å PLANLEGGE: Per Kristian Trandums planlegging av kjøringa før de begynner i åkeren er en av de viktigste arbeidsoperasjonene som legger grunnlaget for en god inntjening og lav slitasje på jorda. 

Sandholt skyter inn, med et lurt glimt i øyet: – Jeg har gevær i traktoren, og nøler ikke med å bruke det om jeg ser at gårdsarbeideren ikke følger instruksene om å følge kjøremønsteret til punkt og prikke. Men jeg skyter ikke for å drepe, kun for å skremme, skrøner han.

Offisiell leverandør

Minne Gård AS ble etablert som et aksjeselskap for 10 år siden, og driver i dag stort med korn, poteter og gulrøtter. Selskapet har opparbeidet seg en slik kvalitet og posisjon at de har blitt en «Flagship farm» for McDonalds i Europa, og brukes i markedsføringen av ferdigmatgiganten. De har hatt mye forskjellig utstyr på denne tiden, med både gode og mindre gode erfaringer, før de nå gikk over til John Deere på tresker og IT-løsning for presisjonjordsbruk.

Sandholt forteller at det begynte med korn først i år, og dermed måtte de ha en ny tresker. I tillegg til løsningen i forbindelse med presisjonsjordbruk, forteller han at hjulutrustningen og en generell tro på at systemet ville fungere var et viktig element ved valg av tresker.

– Vi liker at den har store bakhjul og firehjulstrekk. Det siste er et vesentlig poeng for å få dette med faste kjørespor hvert år til å fungere.

Garantist

Han understreker også betydningen av å få Felleskjøpet som leverandør, som en garantist for å redusere risikoen for teknisk trøbbel til et minimum. – Et annet moment er at vår tidligere tresker ikke hadde skjærebord som passet inn i vårt system, og det ble helt feil når vi nå ønsket å gå over til faste kjørespor. Vi måtte ned i skjærebredde for å få dette til å gå opp.

Denne høsten har vært svært utfordrende for jordbrukere over hele landet, ikke minst på Eidsvoll. Store nedbørsmengder i ukesvis i strekk har gjort forholdene for tresking nesten umulige, spesielt med såpass tungt maskineri som vi snakker om her.

– Da har dekkvalget hjulpet oss veldig. Vi oppgraderte fra standarddekkene til de beste dekkene fra Michelin både foran og bak. På den måten kan vi kjøre med så lavt lufttrykk som mulig for å redusere jordpakkingen. Samtidig har vi god framkommelighet på den blaute jorda med minimal sluring. 

Også for gras

Produktsjef Bård Svarstad i Felleskjøpet skyter inn, at Minnes løsninger også burde være svært aktuell også for grasprodusenter. 

– Spesielt dette med faste kjørespor er enda mer aktuelt for dem. Grasåkrene er enda mer utsatt for jordpressing med slåing, pressing og transport av rundballer. Graset tåler litt, mens kløver ikke tåler å bli kjørt på. Etter to år er det borte. Da er det om å gjøre å minimalisere belastningen på jordstrukturen, påpeker Bård Svarstad.