15.12.2017 | Atle Abelsen

Kornprodusent Ole Kristen Karlsrud på Ski rett sør for Oslo har de siste to årene brukt en ny rotortresker fra John Deere med 30 fot skjærebord til kornhøsten. Forholdene disse to åra har vært krevende, med store avlingsmengder og mye nedbør nå i høst. Det har ført til tunge og blaute forhold der strå og bladmasse ofte er grønt og umodent, mens selve kornet er ferdig.

– Da blir det veldig tungt å treske, sier Ole Kristen Karlsrud. – Men det har denne treskeren med singelrotor faktisk taklet veldig bra, konstaterer han fornøyd.

Var litt skeptisk

Før han gikk til anskaffelse av John Deere-maskinen av type S685i Hillmaster, var han skeptisk til at maskiner som kommer fra en produsent i et land med hovedsakelig tørre forhold og relativt lave avlinger, i all hovedsak mais, kunne være optimalt for norsk landbruk. Men han hadde også en tresker fra John Deere med hybridteknologi fra før av som han var fornøyd med, og var villig til å teste om den nye singelrotor-teknologien greide å leve opp til det den lovte.

– Vi har hatt vanskelige forhold med mye grønt i halmen, og nå på slutten av sesongen har også kornet vært rått. Vi har ligget på nærmere 30 prosent i vårhveten, men det har gått veldig greit. Med denne treskeren kan vi starte litt tidligere og holde på litt lenger på dagen, og den klarer også å holde en større marsjfart med minimalt med spill. Noe som betyr større kapasitet enn de andre maskinene vi har vært borte i. Dermed greier vi fint å få inn kornet til riktig tid, selv om forholdene er mildt sagt krevende, understreker Karlsrud.

Økt brukstid

Datteren Thea Karlsrud, som har vært den som for det meste har kjørt treskeren, legger til at de har vært helt oppe i hele 200 brukstimer per år på maskinen. – Tidligere har normalen ligget på rundt 150 brukstimer. Med S685 Hillmasteren kan vi begynne tidligere og slutte seinere, både dags- og sesongmessig, sier hun.

Hun er også veldig fornøyd med hvordan maskinen er i bruk.
– Den er veldig «snill» og lett å stille mellom sortene. Hytta er veldig godt lydisolert, jeg sitter høyt og har veldig godt overblikk. Vi ser stein og oppdager ting i åkeren veldig raskt, selv på et 30 fots skjærebord, sier hun.

KAN KJØRE LENGRE SKIFT: Ole Kristen Karlsrud og datteren Thea forteller at de har kunnet utvide både sesongen og kjøre lengre skift med John Deere-treskeren, uten vesentlige driftsstans. Det har gitt dem rundt 200 brukstimer, mot normalt 150. Foto: Atle Abelsen

Hun trekker spesielt fram at hun har blitt veldig komfortabel med å bruke skjermen og JD-systemet.

– Spesielt liker jeg tryggheten i å kunne bruke JD-linken, der jeg kan slippe til John Deeres egne eksperter og la dem veilede meg dersom jeg har behov for litt assistanse ute i åkeren. Da kan de også se maskinen i drift, og gi anbefalinger ut fra det, sier hun.

Et annet pluss er at de så å si ikke har hatt noen driftsstopp eller behov for ekstra service.
– Det er nesten litt oppsiktsvekkende, med tanke på den høye brukstiden og de ekstremt vanskelige forholdene, sier Karlsrud.

Spesialutviklet for Europa

De første rotortreskerne som kom til Norge på nittitallet var ikke utviklet for nordeuropeiske forhold, og ga teknologien den gang fortjent dårlig rykte. Dermed har det blitt til at ristetreskere og hybridtreskere dominerer i Norge. Produktsjef Bård Svarstad i Felleskjøpet forteller at det nå er på tide å se dette i et helt nytt lys. John Deere har utviklet en helt ny rotorteknologi spesielt med tanke på forholdene i Nord-Europa.

Utviklingen og denne delen av virksomheten er lagt til Tyskland, og moderne rotortreskere har fått et solid fotfeste her. I Danmark har de blitt dominerende, og de klimatiske forholdene her kan i stor grad sammenliknes med det vi finner i Sør-Norge.

– Denne treskerteknologien er foreløpig ganske ny i Norge. Amerikanerne kaller dette en «bullet rotor», men den europeiske versjonen har et mye spissere og lengre kon. Det gir en mye bedre uttreskingseffekt under våre forhold, sier Svarstad.

Han peker også på at et større antall sensorer, hydraulikk og automatikk som justerer skjærebordet bidrar til at det er enkelt å benytte maskinen i det ofte småkuperte terrenget i Norge. – Nettopp her er Hillmasteren i sitt ess. Sensorene og automatikken sørger for å holde skjærebordet i optimal stilling selv i relativt bratte hellinger.

Thea Karlsrud, som har kjørt treskeren mest, er svært fornøyd med styringssystemet, som også gir henne direkte aksess til JDs eksperter online dersom hun har behov for det ute i åkeren. Foto: Atle Abelsen

Optimale dekk

Ole Kristen Karlsrud peker på at også hensynet til jordpakking spilte inn da valget falt på John Deere for to år siden. Sammen med Felleskjøpet kom han fram til et optimalt valg av dekktype, dekkstørrelse og riktig lufttrykk både foran og bak som skal bidra til en så skånsom ferd i åkeren som mulig. Til hovedhjul valgte de Michelin IF 900/60R-38 treskerdekk. Disse gjør en svært god jobb.

Hillmasteren kan operere sideveis og opprettholde kapasiteten, samtidig som de unngår sluring og sparer motoreffekt. Sluring er noe av det aller verste man kan utsette åkeren for med hensyn til jordpakking. Derfor valgte Karlsrud firehjulstrekk i tillegg. Hillmasteren er en relativt tung maskin, men ikke vesentlig tyngre enn sine konkurrenter. Kombinasjonen høy kapasitet og lett vekt er dessverre ikke fysisk mulig.