02.10.2023 | Felleskjøpet

Samlefaktura

Fra og med 15. oktober 2023 sender Felleskjøpet Agri ut samlefaktura to ganger hver måned. Fakturadato vil være ca 15. og 30. hver måned, med 14 dager betalingsfrist.

For de som mottar samlefaktura pr post påløper fakturagebyr, pr dags dato 50 NOK. Faktura tilsendt på e-post er gebyrfritt. For å unngå fakturagebyr, logg deg på Min gård, eller ta kontakt med kundeservice for å oppdatere e-postadressen din.

EHF faktura

Alle kunder med registrert mulighet for å motta EHF faktura, er tilskrevet på e-post 22. juni 2023 og 15. juli 2023. De som pr i dag ikke har reservert seg mot EHF, utgår fra samlefaktura fra og med 30. september 2023, og vil deretter motta ordinær faktura med 14 dagers betalingsfrist pr EHF format.

EHF faktura og faktura tilsendt pr e-post er gebyrfritt. Faktura og samlefaktura tilsendt pr post blir belastet med fakturagebyr, pr dags dato 50 NOK.