13.05.2020 | Karstein Brøndbo

En tidlig og mild vår som starta i mars og mange hjemmeværende med stor tiltakslyst i både påska og maidagene skaper rekordstor aktivitet på Berganmoen i Steinsholt i Vestfold. Der har Nordic Garden sin største jordfabrikk med 24 ansatte. Selskapet er eid av Felleskjøpet Agri AS, gjennom holdingselskapet Grønt AS, hvor Felleskjøpet Rogaland Agder eier 10,5%.

– Vi pleier å produsere mye til lager utenom sesong, og så frigjøre ansatte i blanderiet til å laste og plukke varer i hagesessongen. Men det går ikke i år. Etterspørselen er enorm, og vi må pakke for fullt mens vi leverer ut så godt vi kan, sier operasjonsleder Christian Kjøniksen i Nordic Garden. Et problem er imidlertid råvaretilgangen.

Fra biprodukter til verdifullt dyrkingsmedium

- Vi tar alt vi får av hagekompost og parkavfall fra Vestfold og Telemark. Det blir kompostert på et anlegg i Larvik. Vi er også i kontakt med mange andre leverandører som ønsker at vi skal ta imot biprodukter fra dem. Vi ønsker å finne synergier, men vi er også avhengige av rene varer som kan inngå i reseptene våre over en lengre periode, sier Kjøniksen. - Kundene vil ikke ha tungmetaller, smittestoffer, ugrasfrø eller glassbiter i blomsterjorda.

Husdyrgjødsla fra storfe eller fjørfe som brukes i jorda er derfor tørket, varmebehandlet og pelletert på forhånd. Komposten fra Larvik, torv fra Disenå og Magnor, bark fra Bergene Holm, steinmjøl fra Larvikitt - som er Norges nasjonalbergart - , sand, kalk og andre mineraler er ingredienser som siktes og blandes med hjullaster og gjødselspreder.

Den nyblanda jorda ligger og godgjør seg under tak i flere uker før den fylles på sekker. Produktene fra Nordic Garden finnes i ulike blandinger med og uten torv. Du finner disse på Felleskjøpet, Plantasjen, Europris, i byggebutikken og på ulike hagesentre. En del blir også solgt i bulk til entreprenører. Fabrikken sekker også prydbark, sanitærbark, hage-leca og kompost for andre, f.eks hagekompost fra Oslo, som selges om Tigerjord.

I tillegg til fabrikken i Vestfold, har Nordic Garden også 8 ansatte i Disenå og 2 på Namdalseidet. Andøytorv med 7 ansatte er 80% eid av Nordic Garden, som også eier halvparten av Jordfabrikken i Verdal, som behandler restprodukter i Trøndelag. – Flere fabrikker rundt om i landet reduserer transporten, sier Kjøniksen. Gjennom Nordic Garden strømmer det rundt ca 300 000 kubikkmeter masse i året, eller ca 10 – 15 trailerlass inn og ut hver dag.

 

720x1080 FERSK BARK.jpg 720x1080 TOPPBARK.jpg
FERSK BARK: Bark frå Bergene Holm er en av råvarene som brukes både til prydbark og jordforbedringsmiddel. TOPPBARK: Nordic Garden selger produkter gjennom Felleskjøpet, hagesentre og byggebutikker.
720x1080 KOMPOST.jpg 720x1080 TORV2.jpg
KOMPOST: Plantejorda fra Nordic Garden inneholder kompostert hageavfall fra Vestfold og Telemark Disse klumpene er for store, så de må deles opp
720x480 TORV1.jpg
TORV: Torven finfordeles og siktes før den blir en del av plantejorda.