03.07.2018 | Felleskjøpet

Det er et ønske fra NFF om at banene skal ha flere brukstimer, og at sesongene skal forlenges.

Kunstgressdekker har også en begrenset levetid. Ved normal bruk og godt vedlikehold forventes en levetid på minimum 10 år for kunstgressdekker. Mange av banene i Norge er allerede lagt om flere ganger av ulike årsaker. Den vanligste årsaken er utslitt dekke på grunn av intens bruk. Andre årsaker er at bedre produkter har kommet på markedet, mens noen baner er skiftet ut på grunn av skader påført av vedlikeholsutstyr eller rett og slett på grunn av feil eller manglende vedlikehold. Kunstgressdekkets levetid avhenger av type og kvalitet, korrekt legging/installasjon, antall brukstimer, bruksmåte, et godt vedlikehold og mekanisk påkjenning (spesielt utsatt ved maskinell snørydding).

Felleskjøpet leverer traktor, redskap og utstyr til både natur- og kunstgress.

John Deere tilbyr flere kompakttraktorer som er velegnet til idrettsanlegg, og som innfrir kravene til marktrykk og vekt. Disse egenskapene er spesielt viktige for vinterdrift og vedlikehold. Ifølge veilederen «Kunstgressboka» fra kulturdepartementet bør traktoren ha et maksimalt hjultrykk på max 0,75 kg/ cm2, vekt 1500 – 2500 kg med motorstørrelse fra 40 – 70 hk. (Kilde: Kunstgressboka, regjeringen.no)

John Deere 2R, 3R og 4R -serie er ideelle kompakttraktorer til anlegg med kunstgress. Kompakttraktorene i disse seriene er lette, men sterke, smidige og snille mot underlaget. De egner seg utmerket til oppgaver som snørydding, klipping, jobb med frontlaster og annet vedlikeholdsarbeid. John Deere 4049 med 49 hk er også en populær traktor for helårs vedlikehold av idrettsanlegg og kunstgressbaner.

Det anbefales å utstyre traktoren med plendekk; kjettinger er bannlyst på kunstgressbaner.

Anbefalinger for vedlikehold av kunstgress

Slitasje

En kunstgressbane uten undervarme vil ofte ha større påkjenning fra mekanisk utstyr enn en bane med varme. Dette kan gi redusert levetid på gresset. En vinteråpen bane med eller uten varme vil uansett ha redusert levetid i forhold til en bane som ligger i vinterdvale. Dette har sammenheng med brukstid og den større mekaniske påkjenningen som gresset utsettes for.

Klargjøring av vinterstengte baner

Ved ønske om tidlig bruk av banen, fra siste halvdel av mars, kan brøyting av banen ofte være en utfordring ettersom det ofte ligger mye snø på banen. Dette gir en tung brøytejobb, som tar lang tid på grunn av den lette traktoren som må benyttes. Det kan fort ta en uke med det utstyret som normalt benyttes på kunstgressbanene. Nesten uten unntak er det en tykk iskake ned mot kunstgresset. Dette har sammenheng med temperaturendringer gjennom vinteren, og bruk av ubrøytet bane i løpet av vinteren. En ofte benyttet metode er fjerning av snø med traktormontert snøfres, deretter lett salting eller bruk av acetater, og så la solen ta resten. Traktoren som benyttes må da være tilpasset banens bæreevne.

Tørr snøog en snømengde < 10 cm, vil et skjær med gummiforing i underkant kunne benyttes. Dette gir en rask operasjon, hvor det brøytes på tvers av banen. Med et skjær på 3 – 4 m bredde vil det ta bare en time inkludert slodding. Tokvam brøyteskjær med arbeidsbredde 3,5 m er et populært valg.

De fleste av kunstgressbanene i Norge er stengt vinterstid, men flere og flere ønsker vinteråpne baner så langt det lar seg gjøre. Avhengig av sesongstart for den enkelte klubb, vil de aller fleste åpne banen sin så tidlig som mulig på våren. Det er svært viktig at det utøves stor grad av forsiktighet både for å unngå å rive opp fliker av kunstgresset, men også for å minimalisere gummigranulatforekomster utenfor spilleflaten. Det best egnede utstyret her er snøfreser, primært frontmontert. Før man går i gang med fres, må man skaffe seg god oversikt over hvor mye og tykt islag som ligger under snøen.

Felleskjøpet har lang erfaring med maskiner og utstyr for vedlikehold av kunstgress, og har levert utstyr til de fleste eliteseriebaner. Kontakt din salgskonsulent for mer informasjon og veiledning.