05.06.2018 | Håvard Simonsen

Våronn i by'n

– Det er «vinterferien» min, dette, ler Olaf Forr (28).

Mjølkebonden på Frya i Gudbrandsdalen har de tre siste åra overlatt fjøsstellet til samboeren og faren for å være med Terje Karlshaugen (60) i Karlshaugen Traktortjenester i Bærum. Det samme har Kjetil Sørli (34), som er sauebonde på Gran på Hadeland. Han har arbeidet sammen med Karlshaugen i ti år. Selv er Karlshaugen utvandret solung fra Våler i Solør.

– Vi liker arbeidet og er et godt lag som trives sammen, sier de tre til Samvirke, som var med da de tre sørget for vårpussen hos flere borettslag på den gamle flyplassen på Fornebu.

Karlshaugen Traktortjenester har to lag som rydder kommunale og private veier og gårdsplasser i Bærum på oppdrag for Vaktmesterkompaniet. Hvert år kjører de 350-400 timer «våronn» i løpet av 4-5 hektiske uker fram mot 17. mai, da alt skal være rengjort. For Sørli og Forr innebærer det at de innkvarteres hos Karlshaugen på Slependen utenfor Sandvika og tilbringer flere uker vekk fra gården.

– Jeg gjør dette for å finne på noe annet og synes det er artig. Du opplever mye «rart» i byen som du ikke er vant med hjemme. Dessuten er det gode penger å ta med seg i ei forholdsvis rolig tid hjemme på gården, sier Forr. Hjemme på Frya driver han også med brøyting om vinteren og leiekjøring i jordbruket om sommeren.

BØNDER I BY'N: Terje Karlshaugen (f.v.) fra Solør, Kjetil Sørli fra Hadeland og Olaf Forr fra Gudbrandsdalen bruker 350-400 timer hver vår for å feie bort vinteren og gjøre byrommene i Bærum klar for sommeren. Her er de i borettslaget Hundsund 10 på Fornebu.

Må være årvåken

På Fornebu har borettslaget forberedt ankomsten godt, så de tre lett kommer fram med traktorer og utstyr. Slik er det ikke alltid.

– Parkerte biler og mye trafikk er en utfordring. Vi ser også at mange ikke er vant med traktorer og utstyr. De er usikre, mangler ofte respekt for utstyret og kan oppføre seg litt merkelig og uforutsigbart i trafikkbildet når vi kommer. Derfor må vi være årvåkne, understreker de.

– Skrekken er å kjøre på noen. Du må passe på 360 grader rundt maskinen. Det gjør at du kan bli ganske sliten i løpet av en 10-12 timers økt, sier de.

Tar hensyn

De tre er klare på at de forsøker å ta hensyn så godt de kan. Arbeidet starter som regel i 10-tida på formiddagen når morgenrushet er over, og de kjører normalt ikke etter 23 om kvelden.

– Vi må ta hensyn. Folk liker hverken støy eller støv. Vi kjører i borettslag og andre private plasser på dagtid og på arealer for kommunen og næringslivet om kvelden og i helgene. Støvplagen demper vi med å bruke vann. Det går stort sett bra. Vi får lite kjeft, sier Karlshaugen, som samtykker i at du må like å omgås folk skal du drive i denne bransjen. Han har også brøyting om vinteren og er bonde i by'n sju måneder i året.

Prisene presses

Karlshaugen sier det er hard konkurranse og at prisene presses i bransjen.

– Men vi hadde ikke drevet med dette hvis vi hadde gått i minus, smiler han.

Både Sørli og Forr er rimelig fornøyd med byjobben som ekstrainntekt. Det er blant annet en måte å utnytte maskinparken de har i landbruket på en bedre måte.

50 000 tonn

Entreprenørene som kjører for Vaktmesterkompaniet, en av de største aktørene på vedlikehold av utearealer, la denne vinteren ut nærmere 50 000 tonn strøsand og grus i Oslo, Asker og Bærum. Det tilsvarer rundt 2000 vogntog. Fram mot 17. mai ble alt sammen feid opp igjen. I tillegg kommer all masse som andre aktører tar seg av.

– Vi er helt avhengig av entreprenørene vi leier inn. De er alfa og omega. Når arbeidet skal gjøres i løpet av en så kort periode, må vi bruke innleide. Det fungerer veldig bra. Entreprenørene og bøndene er dyktige folk, sier avdelingssjef Rune Zaar i Vaktmesterkompaniet i Asker og Bærum.

JOHN DEERE ROAD: Et vårens vakre eventyr for John Deere-entusiaster.