24.04.2024 | Felleskjøpet

Hvorfor salte og når bør vi gjøre det?

Salting av grusveien på våren/forsommeren bidrar til støvbinding og stabilisering av veien. Saltet bidrar til å holde veien fuktig over lengre tid. Saltet bidrar til å binde de små partiklene i grusen, som dermed hindrer støv og at de partiklene forsvinner fra grusen. Ved hjelp av kapillærkreftene så trekkes vannet med oppløst salt opp til overflaten i tørre perioder, men ved regnvær så trekker saltet nedover igjen. Dette gjør at saltet ikke forsvinner. Salting bidrar også til fastere vei og mindre hull, som igjen reduserer behovet for oppgrusing.

Salting bør foregå hovedsakelig i april/mai ved tidlig vår og i mai/juni ved sen vår. Hvis man drøyer for lenge med salting, vil ikke saltet kunne trenge godt nok ned i gruslaget og man vil risikere å måtte salte på nytt for å oppnå god virkning. Salting en gang tidlig på våren skal holde i utgangspunktet, men dette vil være avhengig av flere faktorer som nedbørsforhold, trafikkmengde og kjørehastighet på veien. Normalt sett holder det med ett drag langs midten av veien, siden saltet trekker ned og utover i grusen. God støvdemping oppnås allerede etter 2-4 døgn etter vellykket salting.

Forberedelser til salting

Før salting bør man ha ordnet sånn at alle hull i veien er tettet som utgangspunkt. Det er en fordel at veien er nyhøvlet og ikke for tørr, siden dette bidrar til bedre binding av løs grus og gir bedre nedtrengning av saltet.

Hva bør man bruke, og hva tilbyr vi?

I sortimentet vårt har vi både Kalsiumklorid og MG-Kombi i 1000 kg storsekk. MG-Kombi får man også i 25 kg sekk. Kalsiumklorid har 30% høyere aktiv konsentrasjon enn MG-Kombi og gir dermed redusert vareforbruk. Både Kalsiumklorid og MG-Kombi er formulert som «flakes», hvor Kalsiumklorid inneholder 77% virksomt stoff og MG-Kombi inneholder 47% virksomt stoff.

Hvor mye salt skal vi bruke?

 

Kg salt/m2

Spredebredde 2,0 m: ca. meter veg pr. storsekk

Spredebredde 2,5 m: ca. veg pr. storsekk

Kalsiumklorid

0,5

1000

800

MG-Kombi

0,7

700

570

 

Spredemetode

Saltet kan spres ved bruk av trepunktsmontert strøkasse, strøvogn, mindre strøvogn til bruk på mindre områder og strøing for hånd. Strøkasse og større strøvogn er brukt når man skal strø over lengre avstander og større områder. Strøing for hånd og bruk av mindre strøvogn egner seg best når det er snakk om små områder og korte avstander.

Lagring av vegsalt

Salt må alltid lagres tørt og på et sted uten mye luftfuktighet. Dette er fordi saltet trekker til seg fuktighet, som gjør at saltet blir hardt og vanskelig å håndtere, i tillegg til redusert virkning. Hvis man kun bruker en del av sekken og har igjen salt til overs, så er det viktig å pakke sammen sekken og tette den godt så det kommer til minst mulig fukt.

Miljøhensyn

Salt kan skade bartrær og andre vekster i nærheten ved stor saltdosering. I tillegg inneholder både Kalsiumklorid og MG-Kombi klor, som er negativt for miljøet rundt veien. MG-Kombi inneholder mindre klor pr. kg, som gir en fordel ved håndtering, men samtidig må man bruke større mengder for å oppnå samme effekt som Kalsiumklorid gir. Salt på grusvei trekker ned i veien og spruter sjeldent ut av veien, til forskjell fra bruk om vinteren. Det bør uansett tas hensyn til eventuelle områder langs veien som kan ta skade av salting.

For spørsmål om vegsalt eller ved kjøp av vegsalt, kontakt nærmeste Felleskjøpavdeling.