01.12.2017 | Kristian Thunes Markedssjef korn

Vi har hatt en høst med forholdsvis høyt vanninnhold ved innhøsting. Det har vært mer krevende enn vanlig å tørke korn ned til lagerstabil vare.

Vi registrerer nå at det i korn mottatt de siste uker er et forholdsvis høyt vanninnhold. Kjølig vær har nok bidratt til at vi vi ennå ikke har oppdaget lagerskade. Vi henstiller kornprodusenter som har korn på lager til å kontrollere beholdningen. For å finne ut om det er temperaturøkning i beholdningene kan det være fornuftig å starte viftene og sjekke om det er noe unormalt med temperatur eller lukt, eller eventuelt rullere beholdningene.
Felleskjøpet henstiller alle som har korn på lager om å forsikre seg om at beholdningene er lagerfaste. 

Kristian Thunes
Markedssjef korn