08.05.2024 | Felleskjøpet

Matandelen i hvete og rug/rughvete var 32 og 12 prosent i fjor. Det er behov for import av 630 000 tonn karbohydrater til kraftfôr og 213 000 tonn matkorn totalt for sesongen.

Vedlagt følgjer siste sesongprognose og Felleskjøpet Agri marknadsregulator si vurdering av behovet for suppleringsimport for sesongen september 2023 – august 2024. Prognosen viser at tilgangen av korn er 63 000 tonn større enn prognosert i november og om lag som prognosert i mars. Trass svak kvalitet er alt norsk korn av både mat- og fôrkvalitet utnytta av industrien. Det er behov for ekstra suppleringsimport av både mathavre og matbygg denne sesongen. For kraftfôrindustrien er tilgangen av råvarer prega mellom anna av at tilgangen til melasse frå GSP-land minkar.

Les hele mai-prognosen fra markesregulator her.