12.04.2022 | Felleskjøpet

I dette webinaret tar vi for oss korndyrking i Viken og Hedmark og snakker om sprøytestrategier, kalking og bladgjødsling.

Tema:

  • Sprøytestrategier i korn, v/Trond C. Anstensrud, produktsjef plantevern.
  • Kalking- riktig pH en forutsetning for å få utnytte gjødsla, v/Ingrid Gauslaa, markedsansvarlig landbruk Østlandet i Franzefoss Minerals.
  • Bladgjødsling - lønnsom investering for å få ut plantas potensiale? v/ Hans Trygve Lund, fagsjef gjødsel.

Webinaret ble holdt 22. mars 2022 og var tiltenkt og rettet seg mot kornprodusenter i region 1 & 2 (gamle Hedmark og deler av Viken). Men alle som ønsket kunne delta!