30.03.2021 | Felleskjøpet

En fleksibel løsning

Et stort gjødselkjøp innebærer ofte et vesentlig innhogg i likviditeten. Landkreditt Bank tilbyr kreditt for finansiering av gjødsel, såkorn, ensilering og plantevernmidler til Felleskjøpet Agri sine kunder. En tonnvarekreditt har løpetid på ett år og kan gi deg en bedre mulighet til å planlegge økonomien.

Fakta

 • Du kan velge mellom å få kreditt på et enkelt kjøp eller en ramme på 1,5 x gjødselkjøp slik at du ikke trenger å søke på nytt ved behov for øvrige tonnvarer innenfor kredittrammen.
 • Søknaden går via Felleskjøpet Agri. Den må inneholde personnummer, og det må foreligge en bestilling.
 • Vi gjør oppmerksom på at det blir gjort kredittsjekk av deg.
 • Minimum lånebeløp: 30.000 kroner.
 • Løpetid: inntil 12 mnd. fra utbetaling.
 • Finanseringen må være godkjent før utlevering av varer.
 • Ved søknad fra andre selskapsformer enn enkeltmannsforetak er det krav til mer dokumentasjon.
 • Beløpet det søkes om finansiering på kan ikke endres i etterkant av innsendt søknad.

Fordeler

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Svar innen 24 timer for selvstendige næringsdrivende

Pris

 • Nominell rente: 5,50 %*.
 • Effektiv rente: 6,07 %* (200.000 kroner, 12 mnd.)
 • Etableringsgebyr: 1.000 kroner.
 • Termingebyr: 0 kroner**.

*Med forbehold om renteendring. Sist oppdatert 07.07.2021.

Ønsker du å søke tonnvarekreditt på din bestilling?
Ta kontakt med Felleskjøpets Kundeservice i dag på tlf. 72 50 50 50 (Tast 3-1)