22.08.2023 | Felleskjøpet

En fleksibel løsning

Et stort gjødselkjøp innebærer ofte et vesentlig innhogg i likviditeten. Landkreditt Bank tilbyr kreditt for finansiering av gjødsel, såvarer, ensilering og plantevernmidler til Felleskjøpet Agri sine kunder. En tonnvarekreditt har løpetid på ett år og kan gi deg en bedre mulighet til å planlegge økonomien. Husk å benytte tilskudd til innfrielse av tonnvarekreditten.

Fakta

 • Du kan velge mellom å få kreditt på et spesifikt kjøp eller en ramme på 1,5 x gjødselkjøp, slik at du ikke trenger å søke på nytt ved behov for øvrige tonnvarer innenfor kredittrammen.
 • Søknaden går via Felleskjøpet Agri. Den må inneholde personnummer, og det må foreligge en bestilling.
 • Lånebeløp er mellom 100.000 og 1.000.000 kroner, og løpetiden er inntil 12 måneder fra utbetaling.
 • For lånebeløp under 500.000 kroner får du svar innen 24 timer. Det foretas kredittsjekk.
 • For lånebeløp over 500.000 kroner er svartiden inntil tre virkedager. Vi vil foreta en kredittsjekk, og  trenger gårdens regnskapsdata for å behandle søknaden.
 • Finanseringen må være godkjent før utlevering av varer.
 • Ved søknad fra andre selskapsformer enn enkeltmannsforetak er det krav til mer dokumentasjon.
 • Du må ha vært kunde i Felleskjøpet de siste tre årene, samt ha en god betalingshistorikk for å få tonnvarekreditt.
 • Nye bønder behandles individuelt.

Pris

 • Nominell rente: pt. 7,75 % pa.*
 • Effektiv rente: 8,37 %* (350.000 kroner, 12 mnd.)
 • Etableringsgebyr: 2.000 kroner
 • Termingebyr: 50 kroner

*Med forbehold om renteendring. Sist oppdatert 22.08.2023.

Ønsker du å søke tonnvarekreditt?

Ta kontakt med vår kundeservice på tlf. 72 50 50 50 (Tast 3-1)