15.12.2021 | Felleskjøpet

De siste fire ukene har de nemlig spist kraftfôr laget med gjær dyrket på sukker utvunnet av norske grantrær. Forskerne ser allerede positive helseeffekter.

Smågrisene er de første i en kommersiell besetning som spiser det helt spesielle kraftfôret, produsert av Felleskjøpet.

- Dette prosjektet viser at vi kan få til svært gode løsninger med tilgang på kortreiste, bærekraftige råvarer med høyt proteininnhold, sier produktutvikler Anne Stine Ekker i Felleskjøpet Fôrutvikling.

Soyafritt

Kraftfôret smågrisene på Vormsund har spist de siste fire ukene er helt fritt for soyamjøl. Gjær dyrket på sukker fra norske grantrær er en proteinrik og bærekraftig erstatning for importerte fôringredienser. Tett samarbeid mellom forskning og industri har gjort det mulig å ta gjærteknologien fra laboratorieforsøk til oppskalering under industrielle forhold – og med gode resultater.

Innovasjonsprosjektet på Vormsund utføres av Foods of Norway, senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Felleskjøpet Fôrutvikling er med som en av partnerne bak forskningsmiljøet. Professor Margareth Øverland er leder for senteret.

imagejrn9a.png
FØLGER UTVIKLINGEN: Professor Margareth Øverland (t.v.) i Foods of Norway og produktutvikler Anne Stine Ekker i Felleskjøpet Fôrutvikling.

- Gjær som høyverdig proteinkilde er noe vi i Foods of Norway har jobbet mot i flere år, og nå begynner vi å se resultater. Vi har sett at grisene som får gjær i fôret vokser godt og de har god tarmhelse og mindre diaré, noe som er spesielt viktig i den sårbare fasen de er i etter avvenning fra mor. Nå får vi testet ut det nye fôret på smågris på Vormsund, noe som vil gi oss verdifull informasjon om hvordan det påvirker dyrenes vekst og helse, sier Øverland.

720x480 Ekker.jpg
NYE FORSØKSGRISER: Anne Stine Ekker i Felleskjøpet Fôrutvikling holder en av grisene som i januar skal være med på nye testforsøk med gjærfôr.

Nye testrunder i januar

Smågrisene på Vormsund har forsynt seg godt av kraftfôret laget med protein fra grantrær. Da første runde av forsøket var ferdig i starten av desember viste foreløpige resultat at smågrisene lå tett opp til i vekt i forhold til griser som spiste det normale kraftfôret.

- Her der det snakk om små justeringer i sammensetningen som kan gi enda bedre resultater i neste testrunde, sier Anne Stine Ekker.

På andre siden av veggen i grisefjøset på Vormsund er nye kull smågriser født. Fra begynnelsen av januar skal de fortsette testforsøkene med det granbaserte kraftfôret.

720x480 Foret med grantre.jpg
FÔRET: Dette er fôret grisene i testforsøket har spist.

Bærekraftig

Foods of Norway nådde en viktig milepæl tidligere i år – en vellykket produksjon av 1600 kg gjær produsert av sukker fra norske grantrær. Produksjonen var en felles innsats av Lallemand Animal Nutrition, Borregaard og NMBU.

Sukkeret ble produsert av bioraffineringsselskapet Borregaard, og deretter brukt til å dyrke gjær ved Lallemands fabrikk i Estland. Råvarene ble dermed deretter sendt til Felleskjøpet, som har produsert fôret ved sitt anlegg på Skansen i Trondheim.

- I Foods of Norway følger vi verdikjeden fra grantre til ferdig kjøtt- og fiskeprodukt, blant annet hvordan de alternative fôringrediensene påvirker dyrenes vekst, helse og produktkvalitet. Storskalaforsøk som dette vil også gi oss muligheten til å se på kostnader og potensiale for kommersiell produksjon. Hele verden følger med på det vi nå gjør i Norge, sier Margareth Øverland.

Fakta:


  • Produksjonen av 1600 kg gjær var resultat av en industriell oppskalering - et samarbeid mellom partnerne i Foods of Norway ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Lallemand Animal Nutrition, Borregaard og NMBU. Sukkerproduksjonen ble finansiert av Skogtiltaksfondet med midler søkt av Viken Skog.
  • Gjær er en mikrobiell proteinkilde med et proteininnhold på 50-58 prosent. Et av hovedområdene i Foods of Norway er å utvikle gjær fra fornybare naturressurser, for eksempel fra biprodukter fra skog- og matindustrien.
  • Foods of Norway er et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, finansiert av Norges forskningsråd og 20 industripartnere. Senteret har som mål å bidra til vekst og økt verdiskaping i norsk havbruk og landbruk ved å utvikle bærekraftige fôringredienser fra naturlige bioressurser som ikke er egnet som mat for mennesker.
  • Felleskjøpet Fôrutvikling er en av partnerne bak Foods of Norway.
  • Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk, og er et samvirke eid av 44000 bønder.
  • Kraftfôret med gjær dyrket på sukker utvunnet av norske grantrær er produsert ved Felleskjøpets anlegg i Trondheim.
  • Thesen gård på Vormsund er en av Felleskjøpet Fôrutviklings forsøksgårder. Knappe 150 griser har fått gjærfôret i den første runden. Etter testforsøket fôres grisene frem til slaktevekt på ordinært kraftfôr.
  • Etter nyttår fortsetter forskningen når en ny besetning smågris fôres med det spesielle kraftfôret.