CRC

CRC Kjedeolje smørespray 500 ml

FKnr.: 35819626 | Leverandørens varenr.: 6410032721
 • Flytende kjedeolje
 • God festeevne
 • Motstandsdyktig mot saltvann
 • Gir langvarig smøring av kjeder
 • Forhindrer smuss fra å feste seg
 • Overlegen korrosjonsbeskyttelse

229,-

(183,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Et flytende smørefett med god festeevne og temperaturmotstand utviklet for langvarig smøring av kjeder. Reduserer friksjon og slitasje samt beskytter mot korrosjon. Motstandsdyktig mot saltvann. Tåler temperaturer fra -20 grader til +150 grader.

Bruksområder: Motorsykkelkjeder, åpne drev, lager, aksler, girkasser, hengsler, drivsystemer.

Egenskaper: 

 • Utmerket for smøring av kjeder 
 • God vannavvisende egenskaper 
 • Sikker på O-rings 
 • Forhindrer sand, smuss og støv i å feste seg 
 • Penetrerer kjedeledd og etterlater et beskyttende belegg 
 • Ingen drypping og throw off 
 • Sprayes som olje, konverterer til fett 
 • Høy materialkompatibilitet 
 • Overlegen korrosjonsbeskyttelse

 

H220 : Ekstremt brannfarlig gass. 
H225 : Meget brannfarlig væske og damp. 
H280 : Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. 
H304 : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. 
H315 : Irriterer huden. 
H317 : Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H319 : Gir alvorlig øyeirritasjon. 
H336 : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 
H400 : Meget giftig for liv i vann. 
H410 : Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 
H411 : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Et flytende smørefett med god festeevne og temperaturmotstand utviklet for langvarig smøring av kjeder. Reduserer friksjon og slitasje samt beskytter mot korrosjon. Motstandsdyktig mot saltvann. Tåler temperaturer fra -20 grader til +150 grader.

Bruksområder: Motorsykkelkjeder, åpne drev, lager, aksler, girkasser, hengsler, drivsystemer.

Egenskaper: 

 • Utmerket for smøring av kjeder 
 • God vannavvisende egenskaper 
 • Sikker på O-rings 
 • Forhindrer sand, smuss og støv i å feste seg 
 • Penetrerer kjedeledd og etterlater et beskyttende belegg 
 • Ingen drypping og throw off 
 • Sprayes som olje, konverterer til fett 
 • Høy materialkompatibilitet 
 • Overlegen korrosjonsbeskyttelse

 

H220 : Ekstremt brannfarlig gass. 
H225 : Meget brannfarlig væske og damp. 
H280 : Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. 
H304 : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. 
H315 : Irriterer huden. 
H317 : Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H319 : Gir alvorlig øyeirritasjon. 
H336 : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 
H400 : Meget giftig for liv i vann. 
H410 : Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 
H411 : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les flere detaljer

Betalingspartnere