Felleskjøpet plengjødsel 15 kg

FKnr.: 50333927 | Leverandørens varenr.: PKE2CG19H
 • Næringsinnhold tilpasset plen
 • Få en tett, jevn og slitesterk plen
 • Holder plenen frisk og grønn
 • Gir mindre problemer med mose
 • NPK 21-4-7

479,-

(383,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Felleskjøpet Plengjødsel inneholder næring som plantene raskt gjør seg nytte av. Forholdet mellom de ulike næringsstoffene er tilpasset plenens behov. Med Felleskjøpet Plengjødsel får du en jevn, tett og slitesterk plen med en frisk grønn farge. I en slik plen vil ikke mosen trives.

Ved nyanlegg av plen om våren eller forsommeren, anbefales Felleskjøpet Plengjødsel. Gjødselen bør blandes inn i jorda før gressfrøet såes. Såes plenen senere, bør en bruke Felleskjøpet Hagegjødsel som sikrer en bedre rotutvikling og bedre vinterherdighet.

1 liter gjødsel tilsvarer ca. 1,1 kg. 1 desiliter tilsvarer ca. 110 gram.

Gjødslingsråd:

 • Bruk 2-3 kg per 100 m2 når plenen begynner å grønnes om våren, og deretter 1-2 kg per 100 m2 hver 4. til 6. uke fram til begynnelsen av august. 
 • 7,5 kg rekker til 250-375 m2  og 15 kg rekker til 500-1500 m2 avhengig av gjødslingstidspunkt.
 • NB! Til blomster, poteter, grønnsaker, bærbusker, frukttrær og flere typer prydbusker, bør en bruke klorfattig gjødsel, som Felleskjøpet Hagegjødsel 7,5 kg.

Timing for gjødsling:
Første gang etter at snøen har smeltet bort, bakken har tørket opp og det begynner å grønnes på den luneste delen av hagen. Bruk da 2-3 kg Felleskjøpet Plengjødsel per 100 kvadratmeter. Hos Felleskjøpet får du kjøpt både såvogn og håndsåer som kan brukes til plenfrø, gjødsel og kalk. Det letter arbeidet og gir jevnere og bedre resultat.

Tilfør gjødsel til plenen i flere omganger utover vekstsesongen. Bruk da 1-2 kg Felleskjøpet Plengjødsel* per 100 kvadratmeter hver 4.-6. uke. Da får du en slitesterk, grønn og tett plen, og mindre problemer med mose. Siste gjødsling gjøres i midten av august. I de deler av landet hvor høsten kommer tidlig gjøres siste gjødsling i slutten av juli.     

*)  Alternativt brukes Felleskjøpet Kalksalpeter om sommeren

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende
H302 - Farlig ved svelging
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Felleskjøpet Plengjødsel inneholder næring som plantene raskt gjør seg nytte av. Forholdet mellom de ulike næringsstoffene er tilpasset plenens behov. Med Felleskjøpet Plengjødsel får du en jevn, tett og slitesterk plen med en frisk grønn farge. I en slik plen vil ikke mosen trives.

Ved nyanlegg av plen om våren eller forsommeren, anbefales Felleskjøpet Plengjødsel. Gjødselen bør blandes inn i jorda før gressfrøet såes. Såes plenen senere, bør en bruke Felleskjøpet Hagegjødsel som sikrer en bedre rotutvikling og bedre vinterherdighet.

1 liter gjødsel tilsvarer ca. 1,1 kg. 1 desiliter tilsvarer ca. 110 gram.

Gjødslingsråd:

 • Bruk 2-3 kg per 100 m2 når plenen begynner å grønnes om våren, og deretter 1-2 kg per 100 m2 hver 4. til 6. uke fram til begynnelsen av august. 
 • 7,5 kg rekker til 250-375 m2  og 15 kg rekker til 500-1500 m2 avhengig av gjødslingstidspunkt.
 • NB! Til blomster, poteter, grønnsaker, bærbusker, frukttrær og flere typer prydbusker, bør en bruke klorfattig gjødsel, som Felleskjøpet Hagegjødsel 7,5 kg.

Timing for gjødsling:
Første gang etter at snøen har smeltet bort, bakken har tørket opp og det begynner å grønnes på den luneste delen av hagen. Bruk da 2-3 kg Felleskjøpet Plengjødsel per 100 kvadratmeter. Hos Felleskjøpet får du kjøpt både såvogn og håndsåer som kan brukes til plenfrø, gjødsel og kalk. Det letter arbeidet og gir jevnere og bedre resultat.

Tilfør gjødsel til plenen i flere omganger utover vekstsesongen. Bruk da 1-2 kg Felleskjøpet Plengjødsel* per 100 kvadratmeter hver 4.-6. uke. Da får du en slitesterk, grønn og tett plen, og mindre problemer med mose. Siste gjødsling gjøres i midten av august. I de deler av landet hvor høsten kommer tidlig gjøres siste gjødsling i slutten av juli.     

*)  Alternativt brukes Felleskjøpet Kalksalpeter om sommeren

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende
H302 - Farlig ved svelging
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

Les flere detaljer

Betalingspartnere