Neudorff Skum mot veps 300 ml

FKnr.: 66825 | Leverandørens varenr.: 615528
  • Mot veps og uttøy
  • Sikker bekjempelse av vepsebol
  • Også for bekjempelse av skadedyr

199,00

(159,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Permanent Skum Mot Veps & Uttøy. Ny type skumtransformasjon for sikker bekjempelse av vepsebol skummet egner seg også for bekjempelse av skadedyr i vanskelig tilgjengelige hulrom, bak kledninger, i persiennekasser osv. Skummet holder seg stabilt i flere timer. Når skummet løser seg opp, dannes det et vokslag.

Virkestoffet i vokslaget er aktivt i lang tid.
Virkestoff: 4,2 g/kg pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt)

Bruksanvisning:

Mot veps: Sprøyt godt med skum inn i inngangshullet til vepsebolet eller inngangene til hulrommene. Skummet forhindrer at vepsene flyr ut av bolet og angriper brukeren. Ikke fjern bolet umiddelbart etter at det er behandlet. Dette for å kunne håndtere veps som kommer til i ettertid

Mot krypende skadedyr: For bekjempelse av krypende skadedyr, f.eks. kakerlakker og munkelus, sprøytes skjulestedene godt inn med skum


H220 - Ekstremt brannfarlig gass
H226 - Brannfarlig væske og damp
H302 - Farlig ved svelging
H312 - Farlig ved hudkontakt
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H332 - Farlig ved innånding
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Permanent Skum Mot Veps & Uttøy. Ny type skumtransformasjon for sikker bekjempelse av vepsebol skummet egner seg også for bekjempelse av skadedyr i vanskelig tilgjengelige hulrom, bak kledninger, i persiennekasser osv. Skummet holder seg stabilt i flere timer. Når skummet løser seg opp, dannes det et vokslag.

Virkestoffet i vokslaget er aktivt i lang tid.
Virkestoff: 4,2 g/kg pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt)

Bruksanvisning:

Mot veps: Sprøyt godt med skum inn i inngangshullet til vepsebolet eller inngangene til hulrommene. Skummet forhindrer at vepsene flyr ut av bolet og angriper brukeren. Ikke fjern bolet umiddelbart etter at det er behandlet. Dette for å kunne håndtere veps som kommer til i ettertid

Mot krypende skadedyr: For bekjempelse av krypende skadedyr, f.eks. kakerlakker og munkelus, sprøytes skjulestedene godt inn med skum


H220 - Ekstremt brannfarlig gass
H226 - Brannfarlig væske og damp
H302 - Farlig ved svelging
H312 - Farlig ved hudkontakt
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H332 - Farlig ved innånding
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Les flere detaljer

Betalingspartnere