Agita 10WG fluemiddel 400 g

FKnr.: 67505 | Leverandørens varenr.: 270157
  • For bekjempelse av fluer
  • Egnet for bygninger
  • 100 g produkt oppløses i 80 ml vann

800,91

(640,73 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Agita 10WG er en formulering, som er egnet for bekjempelse av voksne fluer i bygninger til dyr, inkludert fjærfe, griser, melkebedrifter,
husdyrhold og lignende områder hvor bekjempelse er nødvendig. Produktet skal brukes der fluene vanligvis settes å spise eller hvile,
for eksempel, men ikke begrenset til, vinduer, vegger og gange.

Produktet må kun brukes til påføring på smøreplater. Fortynning: 100 g produkt oppløses i 80 ml vann.  Påfør blandingen til ti 20x30 cm smøreplater. Henhg opp 10 smøreplater pr. 80‑120 m2 veggoverflate.

Påføringen kan gjentakas hver 6. uke. Det kan ta opptil 4 uker for produktet å fungere effektivt. Det må være minst 6 uker før området  behandles på nytt.Hvis området er dekket av støv eller insekter har spist agn behandles på nytt. Kan brukes sammen med larvemidddel, f.eks Neporex for å redusere klekking av nye fluer.

Innhold: 100 g tiametoxam/kg.

Advarsel

Miljøfaresymbolet
H400 - Meget giftig for liv i vann
H228 - Brannfarlig fast stoff
H302 - Farlig ved svelging
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Agita 10WG er en formulering, som er egnet for bekjempelse av voksne fluer i bygninger til dyr, inkludert fjærfe, griser, melkebedrifter,
husdyrhold og lignende områder hvor bekjempelse er nødvendig. Produktet skal brukes der fluene vanligvis settes å spise eller hvile,
for eksempel, men ikke begrenset til, vinduer, vegger og gange.

Produktet må kun brukes til påføring på smøreplater. Fortynning: 100 g produkt oppløses i 80 ml vann.  Påfør blandingen til ti 20x30 cm smøreplater. Henhg opp 10 smøreplater pr. 80‑120 m2 veggoverflate.

Påføringen kan gjentakas hver 6. uke. Det kan ta opptil 4 uker for produktet å fungere effektivt. Det må være minst 6 uker før området  behandles på nytt.Hvis området er dekket av støv eller insekter har spist agn behandles på nytt. Kan brukes sammen med larvemidddel, f.eks Neporex for å redusere klekking av nye fluer.

Innhold: 100 g tiametoxam/kg.

Advarsel

Miljøfaresymbolet
H400 - Meget giftig for liv i vann
H228 - Brannfarlig fast stoff
H302 - Farlig ved svelging
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Les flere detaljer

Betalingspartnere