Eggvaskemiddel DM-CID Pro 30 kg

FKnr.: 68127 | Leverandørens varenr.: 600629
  • Eggvaskemiddel
  • Til bruk i alle eggvaskemaskiner.
  • Temperatur i vaskevann min. 40 grader C
  • Ved skumming tilsett Anti-Foam CID
Produktinformasjon
Produktinformasjon

DM CID Pro (tidligere DM CID Eggvask)
Flytende, sterkt alkalisk, klorholdig vaske og desinfeksjonsmiddel, ikke skummende. 

Bruksområde:
DM-CID er spesielt formulert for bruk i C.I.P.installasjoner, innvendig rør, kassevaskere og på alle slags overflater. Velegnet til bruk for vasking av egg i bøttevaskere. Natriumhypoklorid komponenten vil på grundig rengjorte overflater også gi et godt desinfeksjonsresultat. 

Brukerveiledning: 
Spyl området eller gjenstandene.
Dosering : 0,5 – 1% (0,5 til 1 dl i 10 liter vann ) La 0,5 til 1 % sirkulere ved en temperatur på 50 til 60 º C. I bakke- eller kassevasker må man sikre at korrekt konsentrasjon opprettholdes.
Skyll med kaldt vann. I eggvaskemaskiner der eggene spyles vil det ofte bli mye proteiner i vannet som gjør at vannet skummer. Dette hindres ved å tilsette et antiskummiddel. Bruk Anti Foam CID i konsentrasjon 0,05 % = 0,25 dl til 50 liter vann.

Egenskaper: 
pH: Konsentrat: >14 pH 1%: 11,8 .
Frysepunkt: -15°C.
Desinfeksjonseffekt dokumentert i henhold til AFNOR 72150
Materialpåvirkning: Rustfritt stål påvirkes ikke, Kobber misfarges, aluminium korroderes og mattes ellers liten/ingen materialpåvirkning.

Advarsel


H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400 - Meget giftig for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

DM CID Pro (tidligere DM CID Eggvask)
Flytende, sterkt alkalisk, klorholdig vaske og desinfeksjonsmiddel, ikke skummende. 

Bruksområde:
DM-CID er spesielt formulert for bruk i C.I.P.installasjoner, innvendig rør, kassevaskere og på alle slags overflater. Velegnet til bruk for vasking av egg i bøttevaskere. Natriumhypoklorid komponenten vil på grundig rengjorte overflater også gi et godt desinfeksjonsresultat. 

Brukerveiledning: 
Spyl området eller gjenstandene.
Dosering : 0,5 – 1% (0,5 til 1 dl i 10 liter vann ) La 0,5 til 1 % sirkulere ved en temperatur på 50 til 60 º C. I bakke- eller kassevasker må man sikre at korrekt konsentrasjon opprettholdes.
Skyll med kaldt vann. I eggvaskemaskiner der eggene spyles vil det ofte bli mye proteiner i vannet som gjør at vannet skummer. Dette hindres ved å tilsette et antiskummiddel. Bruk Anti Foam CID i konsentrasjon 0,05 % = 0,25 dl til 50 liter vann.

Egenskaper: 
pH: Konsentrat: >14 pH 1%: 11,8 .
Frysepunkt: -15°C.
Desinfeksjonseffekt dokumentert i henhold til AFNOR 72150
Materialpåvirkning: Rustfritt stål påvirkes ikke, Kobber misfarges, aluminium korroderes og mattes ellers liten/ingen materialpåvirkning.

Advarsel


H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400 - Meget giftig for liv i vann.

Les flere detaljer

Betalingspartnere