DelPro MU480 rørmelkingssystem

FKnr.: 958410 | Leverandørens varenr.: 87351180
  • Sparer deg tid og arbeid
  • Smart melkesystem
  • Samler raskt korrekt informasjon
  • Effektiv og lønnsom
Produktinformasjon
Produktinformasjon

DeLaval DelPro™, rørmelkingsyste gir deg muligheter til å bedre kontrollere melkeproduksjonen – uten at du må endre hele melkesystemet og livsstilen.

Integrert rørmelkingsystem for båsfjøs.
Å drive en melkegård er hardt arbeid. Det vet du bedre enn oss. Men tidene endres og kanskje er det på tide å lette på arbeidsbyrden, tid for litt mer fritid: på tide å gå fra manuelle systemer til mer automatiserte prosesser. 

Å arbeide med DeLaval DelPro™ er som å ha en riktig smart og effektiv “assistent” på gården. Det sparer tid og øker lønnsomheten. DeLaval DelPro gir deg den informasjonen du trenger for å ta de riktige beslutningene – uten at du behøver å endre eller bygge om i fjøset, venne kyrne til et nytt system eller gjøre store investeringer.

Informasjon er makt
med bedre informasjon kan du styre virksomheten bedre og øke fortjenesten. Fra frittstående produkter til et Automatisert system DeLaval DelPro er basert på datakommunikasjon for integrert besetningsstyring av melkeproduksjonen, for å hjelpe deg med å gjøre gården mer effektiv og mer lønnsom.

Kommunikasjonsprosessen er ganske enkel, med informasjon som sendes til og fra aktivitetene i fjøset og datamaskinen. I fjøset utfører melkeenheten og fôrvognen vanlige oppgaver – som via den trådløse enheten og systemet linkes til din PC. På kontoret arbeider DeLaval DelPro-software i datamaskinen med å samle inn, analysere og overvåke data fra melkeenhetene, fôrvogner og andre kilder.

Systemet gir deg informasjonen du trenger for å fatte viktige beslutninger. Det er den trådløse linken fra utstyret direkte til datamaskinen, og den automatiske flyten av informasjon begge veier, som gjør det integrerte besetningsstyringssystemet mulig.

DeLaval DelPro gir deg bedre kontroll
Systemet sparer tid og arbeid, samtidig som det bearbeider og leverer raskt korrekt informasjon. En suveren melkeenhet med melkemåler godkjent for prøvemelking inngår i systemet. Enheten har en ‘Smart ID’-funksjon som helper deg å identifisere kunummer for å forenkle melkerutinen. Informasjon sendes og tas i mot automatisk, i en toveis trådløs datastrøm – med melkeenheter og fôringsutstyr koblet til datamaskinens programvare som samler inn, analyserer og overvåker informasjonen.

DeLaval rørmelkesystem
DeLaval tilbyr komplette rørmelksystemer for små og store besetningstørrelser. Vi tar ansvar for hele systemet inkludert melking, vakuum og vasking. Invester i dine kyr - melkeproduksjonen har økt så mye de siste årene at hvis du har et gammelt røranlegg kan det være underdimensjonert for din nåværende produksjon. 

Du kan behøve å fornye systemet for å være sikker på å ivareta en god melkekvalitet og bra jurhelse – og for lønnsomheten. Nye rør med større diameter kombinert med en ny vakuumpumpe vil gjøre en stor forskjell. De nye DeLaval DelPro™-melkesettene bedrer kyrnes produksjon. Rask melkenedkjøling sikrer at melken fortsetter å ha høyeste kvalitet.

Oppgrader trinnvis
Oppgradering av melkesystemet kan være den enkleste og smarteste måten å starte moderniseringen av båsfjøset. Det er mye å vinne med en relativt liten investering.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

DeLaval DelPro™, rørmelkingsyste gir deg muligheter til å bedre kontrollere melkeproduksjonen – uten at du må endre hele melkesystemet og livsstilen.

Integrert rørmelkingsystem for båsfjøs.
Å drive en melkegård er hardt arbeid. Det vet du bedre enn oss. Men tidene endres og kanskje er det på tide å lette på arbeidsbyrden, tid for litt mer fritid: på tide å gå fra manuelle systemer til mer automatiserte prosesser. 

Å arbeide med DeLaval DelPro™ er som å ha en riktig smart og effektiv “assistent” på gården. Det sparer tid og øker lønnsomheten. DeLaval DelPro gir deg den informasjonen du trenger for å ta de riktige beslutningene – uten at du behøver å endre eller bygge om i fjøset, venne kyrne til et nytt system eller gjøre store investeringer.

Informasjon er makt
med bedre informasjon kan du styre virksomheten bedre og øke fortjenesten. Fra frittstående produkter til et Automatisert system DeLaval DelPro er basert på datakommunikasjon for integrert besetningsstyring av melkeproduksjonen, for å hjelpe deg med å gjøre gården mer effektiv og mer lønnsom.

Kommunikasjonsprosessen er ganske enkel, med informasjon som sendes til og fra aktivitetene i fjøset og datamaskinen. I fjøset utfører melkeenheten og fôrvognen vanlige oppgaver – som via den trådløse enheten og systemet linkes til din PC. På kontoret arbeider DeLaval DelPro-software i datamaskinen med å samle inn, analysere og overvåke data fra melkeenhetene, fôrvogner og andre kilder.

Systemet gir deg informasjonen du trenger for å fatte viktige beslutninger. Det er den trådløse linken fra utstyret direkte til datamaskinen, og den automatiske flyten av informasjon begge veier, som gjør det integrerte besetningsstyringssystemet mulig.

DeLaval DelPro gir deg bedre kontroll
Systemet sparer tid og arbeid, samtidig som det bearbeider og leverer raskt korrekt informasjon. En suveren melkeenhet med melkemåler godkjent for prøvemelking inngår i systemet. Enheten har en ‘Smart ID’-funksjon som helper deg å identifisere kunummer for å forenkle melkerutinen. Informasjon sendes og tas i mot automatisk, i en toveis trådløs datastrøm – med melkeenheter og fôringsutstyr koblet til datamaskinens programvare som samler inn, analyserer og overvåker informasjonen.

DeLaval rørmelkesystem
DeLaval tilbyr komplette rørmelksystemer for små og store besetningstørrelser. Vi tar ansvar for hele systemet inkludert melking, vakuum og vasking. Invester i dine kyr - melkeproduksjonen har økt så mye de siste årene at hvis du har et gammelt røranlegg kan det være underdimensjonert for din nåværende produksjon. 

Du kan behøve å fornye systemet for å være sikker på å ivareta en god melkekvalitet og bra jurhelse – og for lønnsomheten. Nye rør med større diameter kombinert med en ny vakuumpumpe vil gjøre en stor forskjell. De nye DeLaval DelPro™-melkesettene bedrer kyrnes produksjon. Rask melkenedkjøling sikrer at melken fortsetter å ha høyeste kvalitet.

Oppgrader trinnvis
Oppgradering av melkesystemet kan være den enkleste og smarteste måten å starte moderniseringen av båsfjøset. Det er mye å vinne med en relativt liten investering.

Les flere detaljer

Betalingspartnere