Neudorff luktstoff mot katter 200 g

FKnr.: 50329836 | Leverandørens varenr.: 225541
  • Holder uønskede katter på avstand
  • Naturlige luktstoffer
  • 3-4 ukers virkning
  • Dekker opptil 50 kvm

299,-

(239,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Luktestoff mot katter er et effektiv middel til å holde uønskede katter på avstand. Luktestoff mot katter er basert på naturlige luktestoffer, utvunnet gjen­nom rene planteekstrakter.

Middelet er i granulert form, og strøs ut med en strøken spiseskje (4-5 g) per kvadratmeter. Stoffet dekker over revirmerkene og oppleves som svært illeluktende for katter. Middelet er regnbestandig. Virker i 3-4 uker avhengig av været.  

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk  

H226 - Brannfarlig væske og damp
H302 - Farlig ved svelging
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H412  - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Luktestoff mot katter er et effektiv middel til å holde uønskede katter på avstand. Luktestoff mot katter er basert på naturlige luktestoffer, utvunnet gjen­nom rene planteekstrakter.

Middelet er i granulert form, og strøs ut med en strøken spiseskje (4-5 g) per kvadratmeter. Stoffet dekker over revirmerkene og oppleves som svært illeluktende for katter. Middelet er regnbestandig. Virker i 3-4 uker avhengig av været.  

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk  

H226 - Brannfarlig væske og damp
H302 - Farlig ved svelging
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H412  - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Les flere detaljer

Betalingspartnere