29.01.2021 | Kristian Thunes 29.01.2021

Belgvekster og korn i blanding er en krevende råvare.  

Det er ingen stor produksjon av råvaren, men det leveres de fleste sesonger noen partier.

Belgvekster dyrket sammen med korn er ingen etterspurt handelsvare.
En blanding av korn og belgvekster – vanligvis erter – har som råvare lavere verdi enn varene hver for seg.

For å ta ut forurensninger krever blandet vare en spesiell renseprosess, eller den kan ikke renses i det hele tatt. Tørking gir gjerne overtørking av korndelen. For å kunne ta vare på næringsmessig merverdi må varen holdes for seg og optimeres inn i kraftfôret som egen råvare. Blandingsvaren må også, for innsamlet parti, analyseres for sitt spesifikke næringsinnhold. Næringsinnholdet varierer med andelen korn og erter. Svært ofte ender blandingsvaren opp i kornbeholdningen. Innblanding av andre arter i kornet er en kvalitetsfeil. 

Felleskjøpet vil opprettholde et begrenset tilbud for mottak av belgvekster og korn i blanding.
Tilbudet gjelder likt for økologisk og konvensjonell vare.
Mottakssted vil fra sesongen 2021/22 være Felleskjøpet avdeling Eiker i Hokksund. Mottaksperioden vil være fra 1. november til 30 desember.

Faktisk fraktkostnad fram til mottakssted betales av produsenten. For økologisk leveranse ytes frakttilskudd gitt av staten.

Partier med blandet vare deles i avregningen i kvantum vare etter sine andeler.  Varene avregnes hver for seg, i hvert sitt parti, med i utgangspunktet samme vilkår som ren vare.

I oppgjøret vil hvert vareparti i blandingen få en prisreduksjon på 50 øre pr kg.
I et parti med 1000 kg havre og erter i blanding 50/50 vil det avregnes 500 kg havre og 500 kg erter i hvert sitt parti. I oppgjøret vil det for hvert parti bli trukket 50 øre pr kg i pristrekk – med beskrivelsen  «blandet vare belgvekster/korn».

Når innholdet av erter er mindre enn 10% anvendes regler for korn med innblanding av annen vare.