0

Gramitrel 10 ltr

FKnr.: 60205 | Leverandørens varenr.: R011PYP51MYCC

Gramitrel 10 ltr

FKnr.: 60205 | Leverandørens varenr.: R011PYP51MYCC
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Gramitrel er et bredspektret bladgjødslingsmiddel, spesielt tilpasset korn.
 
Bruk av Gramitrel forhindrer ubalanser i næringstilgangen gjennom å tilføre kornet magnesium, mangan, zink og kobber. Tilførsel av disse næringsstoffene forebygger latente mangelsituasjoner som påvirker
kornets avlingspotensial og kvalitet. Bladgjødsling tilfører næringsstoffer gjennom bladverket. Bruk av bredspektrede bladgjødslingsmidler er særlig aktuelt ved:
 
1. Vanskelige vekstbetingelser som medfører at rotsystemet ikke fungerer optimalt. Dette kan for eksempel være situasjoner med kald jord hvor plantenes vekst stagnerer, eller hemmet rotutbredelse grunnet strukturskader, kalking eller andre uheldige forhold i plogsjiktet.
 
2. Ved svært gode vekstbetingelser når kulturen er i kraftig utvikling, under busking eller i strekningsfasen. Under gunstige vekstbetingelser kan rotsystemet ha problemer med å forsyne kornplanta med tilstrekkelige
mengder næring til at vekstpotensialet kan utnyttes maksimalt.
 
Innhold: 64 g/l FK nr: 60205 N, 150 g/l Mg, 150 g/l Mn, 80 g/l Zn, 50 g/l Cu
Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 100-400 ml
 
 
 
Brukes forebyggende, 200 ml/daa ved begynnende strekning. Kan suppleres
med 100 ml/daa allerede fra sen ugrassprøyting for å få en god
start, eller med 100 ml/daa når flaggbladet er under utvikling.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Gramitrel er et bredspektret bladgjødslingsmiddel, spesielt tilpasset korn.
 
Bruk av Gramitrel forhindrer ubalanser i næringstilgangen gjennom å tilføre kornet magnesium, mangan, zink og kobber. Tilførsel av disse næringsstoffene forebygger latente mangelsituasjoner som påvirker
kornets avlingspotensial og kvalitet. Bladgjødsling tilfører næringsstoffer gjennom bladverket. Bruk av bredspektrede bladgjødslingsmidler er særlig aktuelt ved:
 
1. Vanskelige vekstbetingelser som medfører at rotsystemet ikke fungerer optimalt. Dette kan for eksempel være situasjoner med kald jord hvor plantenes vekst stagnerer, eller hemmet rotutbredelse grunnet strukturskader, kalking eller andre uheldige forhold i plogsjiktet.
 
2. Ved svært gode vekstbetingelser når kulturen er i kraftig utvikling, under busking eller i strekningsfasen. Under gunstige vekstbetingelser kan rotsystemet ha problemer med å forsyne kornplanta med tilstrekkelige
mengder næring til at vekstpotensialet kan utnyttes maksimalt.
 
Innhold: 64 g/l FK nr: 60205 N, 150 g/l Mg, 150 g/l Mn, 80 g/l Zn, 50 g/l Cu
Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 100-400 ml
 
 
 
Brukes forebyggende, 200 ml/daa ved begynnende strekning. Kan suppleres
med 100 ml/daa allerede fra sen ugrassprøyting for å få en god
start, eller med 100 ml/daa når flaggbladet er under utvikling.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer