0

Raptol 10 ltr

FKnr.: 63957 | Leverandørens varenr.: 63957

Raptol 10 ltr

FKnr.: 63957 | Leverandørens varenr.: 63957
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot insekter i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær, gulrøtter, beter, sellerirot, persillerot, pastinakk, skorsonerrot, pepperrot, sikori på friland; prydvekster, salat, spinat, portulakk, persille og krydderurter i veksthus og på friland; tomat og aubergine i veksthus.

Raptol kan brukes i økologisk og konvensjonell produksjon. Raptol er kontaktvirkende, virker rask og har effekt mot spinnmidd, trips, nebbmunner (dvs. bladlus, mellus, skjoldlus, sikader, sugere og teger), samt mot insektlarver, f.eks. sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver (unntatt borende og minerende arter).

Behandlingstidspunkt er ved forventet klekking av egg og/eller ved første angrep, eller når skadeterskel overskrids. Behandlingen skal gjennomføres når biene ikke flyr (21:00–04:00, norsk sommertid) eller senest i tidlige morgentimer. Effektiv behandling krever god fordeling av væsken, også på bladundersider.

Raptol skal ikke blandes med andre produkter. Ferdigblandet væske skal brukes samme dag. Raptol bør ikke benyttes før 2 dager etter sprøyting med svovel eller Delan WG. Det bør også gå 2 dager etter Raptol sprøyting før bruk av svovel eller Delan WG.

Minor use: Mot bladlus, spinnmidd og insektlarver i bringebær på friland.

Innhold: 4,59 g I +II pyretrum + 825,3 g rapsolje/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: mørkt og  frostfritt
Behandlingsfrsit: Salat i veksthus, persille og urter: 7 dager. Andre matnyttige veskter: 3 dager
Avstand till vann: 10 m (grønnsaker, urter og bærkulturer, 30 m (prydvekster
Dose: Bær: 1000 ml/daa. Grønnsaker på friland: 600 ml/daa. Salat i veksthus, persille og rter: 600 ml/daa. Andre: se etikett
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

Virkningsforhold:
Temperatur: Minimum 5 grader, maks 20 grader

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes påMattilsynetsnettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot insekter i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær, gulrøtter, beter, sellerirot, persillerot, pastinakk, skorsonerrot, pepperrot, sikori på friland; prydvekster, salat, spinat, portulakk, persille og krydderurter i veksthus og på friland; tomat og aubergine i veksthus.

Raptol kan brukes i økologisk og konvensjonell produksjon. Raptol er kontaktvirkende, virker rask og har effekt mot spinnmidd, trips, nebbmunner (dvs. bladlus, mellus, skjoldlus, sikader, sugere og teger), samt mot insektlarver, f.eks. sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver (unntatt borende og minerende arter).

Behandlingstidspunkt er ved forventet klekking av egg og/eller ved første angrep, eller når skadeterskel overskrids. Behandlingen skal gjennomføres når biene ikke flyr (21:00–04:00, norsk sommertid) eller senest i tidlige morgentimer. Effektiv behandling krever god fordeling av væsken, også på bladundersider.

Raptol skal ikke blandes med andre produkter. Ferdigblandet væske skal brukes samme dag. Raptol bør ikke benyttes før 2 dager etter sprøyting med svovel eller Delan WG. Det bør også gå 2 dager etter Raptol sprøyting før bruk av svovel eller Delan WG.

Minor use: Mot bladlus, spinnmidd og insektlarver i bringebær på friland.

Innhold: 4,59 g I +II pyretrum + 825,3 g rapsolje/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: mørkt og  frostfritt
Behandlingsfrsit: Salat i veksthus, persille og urter: 7 dager. Andre matnyttige veskter: 3 dager
Avstand till vann: 10 m (grønnsaker, urter og bærkulturer, 30 m (prydvekster
Dose: Bær: 1000 ml/daa. Grønnsaker på friland: 600 ml/daa. Salat i veksthus, persille og rter: 600 ml/daa. Andre: se etikett
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

Virkningsforhold:
Temperatur: Minimum 5 grader, maks 20 grader

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes påMattilsynetsnettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer