0

Delaro SC 325 - 5 ltr

FKnr.: 66798 | Leverandørens varenr.: 959413

Delaro SC 325 - 5 ltr

FKnr.: 66798 | Leverandørens varenr.: 959413
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot soppsykdommer i korn og gras i grøntanlegg.
 
Inneholder protiokonazol (Proline), og trifloksystrobin som er et strobilurin. Soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt snømugg og trådkølle.
 
Delaro brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Protiokonazol som er en god resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt
ved resistent Septoria tritici. Dersom man ønsker et annet balndingsforhold mellom triazol og stobilurin, kan det enkelt tilsettes mer triazol, eksempelvis Proline.
 
Behandlingen kan gjentas ved behov, men Delaro bør brukes maks 2 ganger pr. sesong.

Off label: Plantesenger av gran og furu. Mot soppsykdommer i gjenlegg og grasføeng.
 
Innhold: Protiokonazol 175 g/l + trifloksystrobin 150 g/l
Formulering: Supensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 5 uker. Maks. 2 behandlinger pr. sesong
Avstand til vann: 10 m
Dose: 50-100 ml
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3
 
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 6-18oC
Luftfuktighet: Over 70%
Regnfast: 1-2 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot soppsykdommer i korn og gras i grøntanlegg.
 
Inneholder protiokonazol (Proline), og trifloksystrobin som er et strobilurin. Soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt snømugg og trådkølle.
 
Delaro brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Protiokonazol som er en god resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt
ved resistent Septoria tritici. Dersom man ønsker et annet balndingsforhold mellom triazol og stobilurin, kan det enkelt tilsettes mer triazol, eksempelvis Proline.
 
Behandlingen kan gjentas ved behov, men Delaro bør brukes maks 2 ganger pr. sesong.

Off label: Plantesenger av gran og furu. Mot soppsykdommer i gjenlegg og grasføeng.
 
Innhold: Protiokonazol 175 g/l + trifloksystrobin 150 g/l
Formulering: Supensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 5 uker. Maks. 2 behandlinger pr. sesong
Avstand til vann: 10 m
Dose: 50-100 ml
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3
 
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 6-18oC
Luftfuktighet: Over 70%
Regnfast: 1-2 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer