0

Delaro SC 325 - 5 ltr

FKnr.: 66798 | Leverandørens varenr.: 959413

Delaro SC 325 - 5 ltr

FKnr.: 66798 | Leverandørens varenr.: 959413
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot soppsykdommer i korn og gras i grøntanlegg.

Inneholder protiokonazol (Proline), og trifloksystrobin som er et strobil­ urin. Soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt snømugg og trådkølle.

Delaro brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Protiokonazol er en god resistensbryter i forhold til strobiluriner,og spesielt ved resistent Septoria tritici. Dersom man ønsker et annet blandingsforhold mellom triazol og stobilurin, kan det enkelt tilsettes mer triazol, eksempelvis Proline. Behandlingen kan gjentas ved behov, men Delaro bør brukes maksimalt 2 ganger per sesong.

Innhold: Protiokonazol 175 g/l + trifloksystrobin 150 g/l.
Off-label: Plantesenger av furu og gran. Mot soppsjukdommer i gjenlegg og grasfrøeng.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot soppsykdommer i korn og gras i grøntanlegg.

Inneholder protiokonazol (Proline), og trifloksystrobin som er et strobil­ urin. Soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt snømugg og trådkølle.

Delaro brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Protiokonazol er en god resistensbryter i forhold til strobiluriner,og spesielt ved resistent Septoria tritici. Dersom man ønsker et annet blandingsforhold mellom triazol og stobilurin, kan det enkelt tilsettes mer triazol, eksempelvis Proline. Behandlingen kan gjentas ved behov, men Delaro bør brukes maksimalt 2 ganger per sesong.

Innhold: Protiokonazol 175 g/l + trifloksystrobin 150 g/l.
Off-label: Plantesenger av furu og gran. Mot soppsjukdommer i gjenlegg og grasfrøeng.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer