0

Hussar Plus OD 1 ltr

FKnr.: 61021 | Leverandørens varenr.: 80546459

Hussar Plus OD 1 ltr

FKnr.: 61021 | Leverandørens varenr.: 80546459
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i høst- og vårbygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Inneholder to aktivstoffer i sulfonylureagruppen. Begge aktivstoffene tas opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter.

Meget god effekt mot balderbrå, ettårige dyllearter, då, gjetertaske, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesiv, pengeurt, rødtvetann, tungras, tunrapp, vassarve, veronika, åkergull, åkerminneblom og åkersennep.

Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp, raigras, smånesle, åkertistel, vindelslirekne, åkerstemorsblomst og åkersvineblom. Noe effekt kan forventes mot jordrøyk samt noe men variabel effekt mot knereverumpe.

Kan brukes ned til 5 °C, men best effekt oppnås ved temperaturer rundt 8 °C. Det må ikke være utsikter til nattefrost ved sprøyting. Det skal tilsettes 50 ml Mero per daa. Kan benyttes alene, i blanding med andre preparater eller i bekjempingsstrategier med andre ugrasmidler.

Markrapp og tunrapp bør behandles så tidlig som mulig for å få en best mulig effekt. Effekten på markrapp kan variere. Kan under noen omstendigheter gi tildels sterk gulfarging og midlertidig vekststagnasjon.

Maks dosen er 5 ml/daa i høstbygg og 15 ml/daa i vårbygg. Unngå overlappinger. Vær oppmerksom på at noen arter 6-radsbygg kan være ekstra følsomme.  Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv). Må ikke brukes i havre og fangvekster.

Innhold: 50 jodsulfuron  + 7,5 g mesosulfuron/l
Formulering: Konsentrat løst i olje 
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: 5 meter
Dose: Vårbygg: 4-15 ml/daa, høstbygg: 5 ml per daa, Hvete, rug og rughvete: 4-20 ml/daa
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3

Virkningsforhold:
Regnfast:  4-6 timer
Temperatur: min 5 °C. Optimalt 10 °C

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i høst- og vårbygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Inneholder to aktivstoffer i sulfonylureagruppen. Begge aktivstoffene tas opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter.

Meget god effekt mot balderbrå, ettårige dyllearter, då, gjetertaske, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesiv, pengeurt, rødtvetann, tungras, tunrapp, vassarve, veronika, åkergull, åkerminneblom og åkersennep.

Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp, raigras, smånesle, åkertistel, vindelslirekne, åkerstemorsblomst og åkersvineblom. Noe effekt kan forventes mot jordrøyk samt noe men variabel effekt mot knereverumpe.

Kan brukes ned til 5 °C, men best effekt oppnås ved temperaturer rundt 8 °C. Det må ikke være utsikter til nattefrost ved sprøyting. Det skal tilsettes 50 ml Mero per daa. Kan benyttes alene, i blanding med andre preparater eller i bekjempingsstrategier med andre ugrasmidler.

Markrapp og tunrapp bør behandles så tidlig som mulig for å få en best mulig effekt. Effekten på markrapp kan variere. Kan under noen omstendigheter gi tildels sterk gulfarging og midlertidig vekststagnasjon.

Maks dosen er 5 ml/daa i høstbygg og 15 ml/daa i vårbygg. Unngå overlappinger. Vær oppmerksom på at noen arter 6-radsbygg kan være ekstra følsomme.  Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv). Må ikke brukes i havre og fangvekster.

Innhold: 50 jodsulfuron  + 7,5 g mesosulfuron/l
Formulering: Konsentrat løst i olje 
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: 5 meter
Dose: Vårbygg: 4-15 ml/daa, høstbygg: 5 ml per daa, Hvete, rug og rughvete: 4-20 ml/daa
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3

Virkningsforhold:
Regnfast:  4-6 timer
Temperatur: min 5 °C. Optimalt 10 °C

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer