Dekkfornyer Tyre dressing 5 L

FKnr.: 92103092 | Leverandørens varenr.: 4375
  • Rengjør, fornyer og beskytter dekk
  • Værslitte og matte dekk blir som nye

1 870,-

(1 496,- ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Rengjør, fornyer og beskytter dekk. Gummifornyer som gjør at værslitte og matte dekk blir som nye, og legger en langtidsvirkende, naturlig, beskyttende og blank finish. For en matt finish fjernes overskudd med en lofri klut før middelet tørker inn.


H301 Giftig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H331 Giftig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Rengjør, fornyer og beskytter dekk. Gummifornyer som gjør at værslitte og matte dekk blir som nye, og legger en langtidsvirkende, naturlig, beskyttende og blank finish. For en matt finish fjernes overskudd med en lofri klut før middelet tørker inn.


H301 Giftig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H331 Giftig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les flere detaljer

Betalingspartnere