Autoglym Polish glassrens 325 ml

FKnr.: 92173115 | Leverandørens varenr.: 9622
  • Gir speilblanke ruter
  • Med dyptrensende ingredienser
  • Fjerner all film og smuss
  • Også egnet for viskerbladene

240,-

(192,- ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Gir krystallklar sikt og speilblanke vindusruter. Inneholder polerende og dyptrensende ingredienser som fjerner all vanskelig film, insekter, fett, tjære og smuss på innvendig og utvendig glass. Kan brukes til rengjøring av viskerbladene for å eliminere vibrasjoner.

 

H226: Brannfarlig væske og damp
H302: Farlig ved svelging
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315: Irriterer huden
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Gir krystallklar sikt og speilblanke vindusruter. Inneholder polerende og dyptrensende ingredienser som fjerner all vanskelig film, insekter, fett, tjære og smuss på innvendig og utvendig glass. Kan brukes til rengjøring av viskerbladene for å eliminere vibrasjoner.

 

H226: Brannfarlig væske og damp
H302: Farlig ved svelging
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315: Irriterer huden
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere