Actisil 1 ltr

FKnr.: 68958 | Leverandørens varenr.: PY09C11U1

Actisil 1 ltr

FKnr.: 68958 | Leverandørens varenr.: PY09C11U1
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Actisil er et kiselholdig gjødslingsmiddel som styrker planten.
 
Brukes i frukt-, bær-, grønnsaksdyrking, på planteskoler og i planteproduksjon, i drivhus og på friland. Inneholder kiselsyre som sørger for rask transport av kisel og kalsium via opptak på blad og røtter. Actisil er blandbart med andre bladgjødselprodukter.
 
Innhold: Organisk kiselsyre 1,7% Kolinklorid 52% Kalcium 2,0 %
Formulering: Flytende
Dose: 100 ml/100 l vann. (30-100 ml/daa)
 
H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. 
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Actisil er et kiselholdig gjødslingsmiddel som styrker planten.
 
Brukes i frukt-, bær-, grønnsaksdyrking, på planteskoler og i planteproduksjon, i drivhus og på friland. Inneholder kiselsyre som sørger for rask transport av kisel og kalsium via opptak på blad og røtter. Actisil er blandbart med andre bladgjødselprodukter.
 
Innhold: Organisk kiselsyre 1,7% Kolinklorid 52% Kalcium 2,0 %
Formulering: Flytende
Dose: 100 ml/100 l vann. (30-100 ml/daa)
 
H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. 
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer